2559 ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับองค์การอนามัยโลก ด้านการสาธารณสุข (คลิปจากองค์การอนามัยโลก)