ระบบฐานข้อมูล เครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 • สถานที่ปลอดบุหรี่
  ( ค้นพบ 108 )
 • สถานศึกษาปลอดบุหรี่
  ( ค้นพบ 91 )
 • สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่
  ( ค้นพบ 582 )
 • เยาวชน
  ( ค้นพบ 22 )
 • สื่อมวลชน
  ( ค้นพบ 0 )
 • อปท.ปลอดบุหรี่
  ( ค้นพบ 0 )
 • อื่นๆ
  ( ค้นพบ 0 )
ลำดับ ชื่อ จังหวัด Website Lat Long
1 F.M.96 ยูนิตี้เรดิโอ กระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.073124, 98.908927
2 สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101 ทัวริสเรดิโอ สื่อมวลชน กระบี่ 8.057466, 98.908029
3 สถานีวิทยุ FM.96MHz. Unity redio สื่อมวลชน กระบี่ 8.068071, 98.911206
4 สถานีวิทยุ F.M.97.25 MHz (KISS fm.KRABI) สื่อมวลชน กระบี่ 9.163486, 99.826254
5 สถานีวิทยุ F.M.95.25 MHz แฟมิลี่เรดิโอ สื่อมวลชน กระบี่ 8.079613, 98.914993
6 ผู้สื่อข่าว นสพ.ปักษ์ใต้ทูเดย์ สื่อมวลชน กระบี่ 8.068296, 98.909941
7 สวท.จ.กระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.147740, 98.914686
8 สถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว F.M.104.0 สื่อมวลชน กระบี่ 8.060615, 98.914998
9 สถานีวิทยุ FM 102.5 Mhz สื่อมวลชน กระบี่ 8.081718, 98.910625
10 นักจัดรายการอิสระ สื่อมวลชน กระบี่ 8.104126, 98.915310
11 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.140572, 99.017549
12 สถานีวิทยุ F.M.92.0 Mhzเลิฟ สเตชั่น สื่อมวลชน กระบี่ 8.241602, 99.067884
13 สถานีวิทยุ F.M.96 ยูนิตี้เรดิโอ สื่อมวลชน กระบี่ 8.089995, 98.913266
14 สถานีวิทยุ F.M.96 Mhzยูนิตี้เรดิโอกระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.081667, 98.913266
15 สถานี วิทยุF.M.93.5/F.M.95.25/F.M.97.25 /F.M.102.75 สื่อมวลชน กระบี่ 8.079602, 98.915003
16 สถานีวิทยุ ฟันฟัน เรดิโอ 96.5 MH2 สื่อมวลชน กระบี่ 8.063949, 98.911277
17 KTV Krabi สื่อมวลชน กระบี่ 8.130302, 98.893955
18 สถานีวิทยุเพื่อคุณธรรมและจริยธรรม จ.กระบี่ FM 99.0 สื่อมวลชน กระบี่ 8.069559, 99.002496
19 นิตยสาร Go South Thailand สื่อมวลชน กระบี่ 8.068114, 98.912749
20 สำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ กระบี่ 8.057451, 98.918385
21 F.M.96 ยูนิตี้เรดิโอ กระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.084217, 98.909661
22 ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.048167, 99.028426
23 สถานีวิทยุ F.M. 100.50 MHz. สื่อมวลชน กระบี่ 8.260984, 99.046659
24 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.758345, 100.532266
25 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.703130, 100.452756
26 เคเบิล (ฟากฟ้า จำกัด กทม.) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.693731, 100.631801
27 สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.882547, 100.564701
28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.776593, 100.511192
29 เครือซีเม็นต์ไทย (SCG) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.806932, 100.536769
30 สำนักข่าว ที-นิวส์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.844041, 100.507216
31 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.804742, 100.558921
32 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.798866, 100.508679
33 สำนักงานศาลยุติธรรม สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.883861, 100.566195
34 นิตยสาร windows IT pro สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.713326, 100.575341
35 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.832503, 100.557941
36 หนังสือพิมพ์เดอะนั่น สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.669561, 100.629145
37 มหาวิทยาลัยสยาม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.719158, 100.453368
38 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.863378, 100.514553
39 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780066, 100.509377
40 หนังสือพิมพ์แนวหน้า สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.867716, 100.609329
41 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836039, 100.562977
42 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.741966, 100.526865
43 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.873097, 100.575504
44 สสส. สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.719489, 100.543307
45 สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.787775, 100.535648
46 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ไอเอ็นเอ็น สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.759476, 100.601593
47 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.815052, 100.534795
48 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.819560, 100.555290
49 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.867702, 100.651845
50 หนังสือพิมพ์มติชน สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836142, 100.546252
51 มูลนิธิเพื่อนหญิง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.825728, 100.577273
52 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.771285, 100.493390
53 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.725787, 100.765492
54 หนังสือพิมพ์สยามกีฬา สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.844949, 100.645824
55 สสส. สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.719458, 100.543275
56 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663513, 100.651276
57 มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780412, 100.576263
58 หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสีย 99.05 MHz สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.071651, 99.976605
59 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.652053, 100.374226
60 เคเบิลเจริญยิ่ง (8888) จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.742848, 100.557644
61 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.712062, 100.558649
62 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780079, 100.509421
63 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780089, 100.509367
64 นสพ.เดลินิวส์ ออนไลน์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.873035, 100.575525
65 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.870535, 100.550757
66 บริษัท เจียไต๋ จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.737409, 100.510158
67 นสพ.พัทลุงนิวส์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 7.614951, 100.085338
68 มูลนิธิเอสซีจี สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.803558, 100.537464
69 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.702383, 100.583887
70 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.867810, 100.572891
71 นสพ.สยามรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.771410, 100.493347
72 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.747940, 100.539531
73 มหาวิทยาลัยเนชั่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 18.258069, 99.536579
74 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอทีพีซี สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780071, 100.509433
75 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.873535, 100.605602
76 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.766811, 100.568939
77 สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.882579, 100.564663
78 นสพ.ฐานเศรษฐกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.837731, 100.555057
79 สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.759499, 100.601588
80 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.741956, 100.526886
81 สนง.ศาลยุติธรรม สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.817637, 100.573575
82 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.808966, 100.575291
83 สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.762609, 100.495980
84 นสพ.บางกอกโพสต์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.712073, 100.558831
85 แพทยสภา สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.850357, 100.528897
86 มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.815090, 100.562115
87 สำนักงานอัยการสูงสุด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.753278, 100.493966
88 สถานีวิทยุการจายเสียงแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.782099, 100.559846
89 สถานีข่าว TNN24 สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.787795, 100.535648
90 บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.685167, 100.599578
91 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.779760, 100.537321
92 ธนาคารไทยพาณิชย์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.826827, 100.564323
93 นสพ.ประชาชาติธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836689, 100.546151
94 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663462, 100.651325
95 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.788563, 100.541583
96 นสพ.เดลินิวส์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.864236, 100.570846
97 สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.762071, 100.571164
98 สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.762071, 100.571164
99 สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.782854, 100.550295
100 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.777585, 100.509130
101 สถานีวิทยุกองทับบกช่อง 5 สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.771015, 100.541778
102 คลื่นวิทยุ fm 96.5 MHz สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.758329, 100.570070
103 นสพ.ไทยรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.804809, 100.558902
104 นสพ.กรุงเทพธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663565, 100.651233
105 ไทยรัฐออนไลน์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.792678, 100.560747
106 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.732988, 100.566237
107 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.712079, 100.558652
108 บ. เนชั่นทีวี บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663514, 100.651331
109 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.803419, 100.556500
110 บ.บางจากปิโตเลียม จก.(มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.818808, 100.557859
111 หนังสือพิมพ์แนวหน้า สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.877481, 100.578586
112 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.837752, 100.555100
113 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.873038, 100.575528
114 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.832503, 100.557962
115 สำนักงานอัยการสูงสุด สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.819011, 100.575128
116 TNN สถานีข่าว 24 ชั่วโมง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.787775, 100.535669
117 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.804367, 100.558041
118 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.850357, 100.528800
119 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663513, 100.651222
120 บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.762456, 100.493965
121 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.813240, 100.568705
122 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.809857, 100.453703
123 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.756639, 100.490828
124 สำนักงานสื่อสารองค์กร SCG สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.820324, 100.523784
125 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาคาร จก. (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.727549, 100.530804
126 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.776676, 100.511278
127 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.882998, 100.564721
128 บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.768063, 100.586449
129 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.744387, 100.537350
130 สำนักข่าวไทย บริษัท อสมท. จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.762187, 100.570596
131 บริษัท เจริญยิ่ง (888) จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.742908, 100.556788
132 กรมประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.758687, 100.498165
133 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.741404, 100.522077
134 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.757576, 100.496155
135 บริษัท มหาชน เคเบิลทีวี จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.556147, 100.275916
136 ศาลล้มละลายกลาง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.888797, 100.563945
137 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836668, 100.546183
138 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663444, 100.651091
139 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจรายวัน สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663513, 100.651233
140 สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.789869, 100.484824
141 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780370, 100.576295
142 หนังสือพิมพ์มติชน สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836225, 100.545994
143 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.741956, 100.526886
144 ไทยพีบีเอส (Thai PBS) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.867627, 100.572908
145 หนังสือพิมพ์ข่าวสด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836775, 100.549142
146 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780401, 100.576263
147 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.729443, 100.545663
148 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.870514, 100.550682
149 สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.782854, 100.550295
150 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 18.784478, 98.981730
151 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.788574, 100.541594
152 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ส่วนกลาง สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.788574, 100.541594
153 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.788584, 100.541551
154 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.788584, 100.541551
155 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ส่วนกลาง สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.792246, 100.395850
156 สวนสัตว์ดุสิต สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร www.dusit.zoothailand.org 13.774178, 100.515847
157 1 สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 1 1
158 สถานีวิทยุชุมชนมีเดียเรดิโอทองผาภูมิ 99.00 MHz สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.716067, 98.674208
159 สถานีวิทยุ พล.ร.9ค่ายสุรสีห์ 101.50 MHz สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.119840, 99.436140
160 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงฯ 102 MHz สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.138308, 99.421800
161 สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.018648, 99.516531
162 นสพ.ฅนไทยกาญจน์ สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.127143, 99.596111
163 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงฯ RNN.FM.95.00 MHz สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.047429, 99.548289
164 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงฯ 99.25 MHz สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.092112, 99.333291
165 สถานีจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์ Fm. 104 MHz สหพันธุ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.509173, 104.008377
166 สถานีวิทยุfm.105.00 MHZ. สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.379475, 103.563487
167 สถานีวิทยุfm.105.00 MHZ. สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.540548, 104.174054
168 สถานีวิทยุแสงทองเรดิโอ 95.0 MHz สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.682209, 103.288758
169 สถานีวิทยุชุมชนคนลุ่มภู Fm 10.500 MHz สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.527054, 104.117749
170 สถานีวิทยุชุมชนดอนจาน Fm.105.00 สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.498140, 103.697845
171 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.500609, 103.728916
172 สถานีวิทยุแจนแลนเรดิโอ สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.580406, 104.015501
173 สถานีวิทยุอสม.สถานีวิทยุชุมชนคนรัก สุขภาพ Fm.100.30 MHz สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.656245, 103.256673
174 สถานีวิทยุ FM 91.50 MHz,Fm106.25 สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.430549, 103.515513
175 นสพ.กำแพงเพชร สื่อมวลชน กำแพงเพชร 16.487210, 99.510855
176 สนง.ปชส.กำแพงเพชร สื่อมวลชน กำแพงเพชร 16.555495, 99.511257
177 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น http://www.kkw.ac.th 16.487026, 102.817631
178 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.742783, 102.799397
179 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.702754, 102.854281
180 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.587418, 102.002705
181 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.610044, 102.955102
182 โรงเรียนบ้านสะอาด สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.406206, 102.780976
183 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น http://www.learning.smd.kku.ac.th/home/ 16.481941, 102.830585
184 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.507828, 102.829387
185 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.508142, 102.829387
186 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 15.804358, 102.535154
187 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.445944, 102.835838
188 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.442552, 102.836157
189 หนังสือพิมพ์อบต.ก้าวหน้า สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.461924, 102.846432
190 FM 88.75 วิทยุโพธิ์พิทักษ์ สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.450470, 102.724238
191 FM 100.75 เอ็นจอยเรดิโอ สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.476445, 102.541440
192 วิทยุคนเมืองเก่า 87.75 สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.431691, 102.839740
193 นสพ.ตำรวจอีสาน สื่อมวลชน ขอนแก่น -
194 วิทยุคนเมืองพล FM. 94.25 สื่อมวลชน ขอนแก่น 15.808860, 102.601720
195 วิทยุชุมชน FM 107.5 สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.549113, 102.109049
196 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดโพธิ์โนนทัน FM 91.00 MHz สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.418491, 102.842326
197 สถานีวิทยุชุมชน เครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.413603, 102.838244
198 สถานีวิทยุมิตรภาพเรดิโอ FM 100 MHz. สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.201052, 102.749728
199 เอ็นเนอร์จีเรดิโอ fm.99.0 สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.433138, 102.833965
200 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.471565, 102.759442
201 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.587444, 102.002641
202 ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.442564, 102.836083
203 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.392260, 102.819582
204 หนังสือพิมพ์ไทยเสรี สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.489719, 102.824210
205 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.454566, 102.850856
206 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.457784, 102.789535
207 หนังสือพิมพ์ข่าวอิสาน สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.585197, 102.744484
208 หนังสือพิมพ์อบต.ก้าวหน้า สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.461898, 102.846164
209 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.036565, 102.756929
210 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.036565, 102.756929
211 ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู สื่อมวลชน ขอนแก่น 17.262399, 102.428117
212 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.451334, 102.816799
213 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.587187, 102.002684
214 สถานีวิทยุโพธิ์พิทักษ์ FM 88.75 MHz สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.435924, 102.694196
215 สถานีวิทยุเฟริ์สเรดิโอ FM 87.75 MHz สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.430098, 102.831333
216 นิตยสาร อะเบ้าท์จันทร์ สื่อมวลชน จันทบุรี 12.610381, 102.078947
217 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.244650, 101.149713
218 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.342999, 101.035825
219 วิทยาลัยเมืองชลพณิชยการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.358858, 100.983473
220 โรงเรียนวัดบุญญราศรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.444651, 100.993967
221 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.342546, 101.048353
222 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.413329, 101.062164
223 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.081778, 100.913413
224 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.393103, 101.016132
225 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี สื่อมวลชน ชลบุรี http://www.thailandchonburi.com/ 13.210290, 101.251098
226 บรรณาธิการข่าวเคเบิลสัตหีบ สื่อมวลชน ชลบุรี nirachnews@hotmail.com 13.209340, 101.245175
227 ผอ.สถานีวิทยุชุมชนสัตหีบสัมพันธ์ สื่อมวลชน ชลบุรี 13.209340, 101.245175
228 knowledge station FM 96.25 สื่อมวลชน ชลบุรี 12.667474, 100.876080
229 ผู้ประกาศข่าวเคเบิลสัตหีบ ชลบุรี สื่อมวลชน ชลบุรี 12.684880, 100.952611
230 FM 107.25 ชลบุรี สื่อมวลชน ชลบุรี 12.689466, 100.886447
231 FM 91.25 สื่อมวลชน ชลบุรี 12.689466, 100.886447
232 FM 95.75 สื่อมวลชน ชลบุรี 12.740908, 100.898143
233 สถานีเวก้าเวฟ FM91.50 MHz สื่อมวลชน ชลบุรี 12.748479, 100.879372
234 สถานีวิทยุ FM.98.50 MHz สื่อมวลชน ชลบุรี 12.945719, 100.923113
235 สถานีวิทยุ FM.98.50 MHz สื่อมวลชน ชลบุรี 12.945719, 100.923113
236 สถานีวิทยุชุมชน DBAC RADIO สื่อมวลชน ชลบุรี 13.360279, 100.998709
237 สถานีโทรทัศน์ช่อง7 สื่อมวลชน ชลบุรี 12.750285, 100.982223
238 เคเบิ้ลทีวี สื่อมวลชน ชลบุรี 13.351116, 100.976515
239 สถานีวิทยุFm 95.25 สื่อมวลชน ชลบุรี 12.714630, 101.214344
240 สถานีวิทยุFm 95.25 สื่อมวลชน ชลบุรี 12.714630, 101.214344
241 มหาวิทยาลัยบูรพา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.285993, 100.925291
242 มหาวิทยาลัยบูรพา สื่อมวลชน ชลบุรี 13.285763, 100.924368
243 มหาวิทยาลัยบูรพา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.285983, 100.925312
244 สวนสัตว์เขาเขียว สถานที่ปลอดบุหรี่ ชลบุรี www.khaokheow.zoothailand.org 13.215370, 101.056664
245 นสพ.บ้านเมือง สื่อมวลชน ชัยนาท 15.177647, 100.127076
246 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท FM 105.50 สื่อมวลชน ชัยนาท 15.194722, 100.153074
247 สถานีวิทยุชุมชนคนใจใส F.M.105.00 MHz. สื่อมวลชน ชัยภูมิ 15.852025, 102.070352
248 สถานีวิทยุ จส.5 ชัยภูมิ / ผู้บริหารวิทยุชุมชนใจใส สื่อมวลชน ชัยภูมิ 15.864352, 102.122808
249 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาม.ราชภัฏชัยภูมิ.ชั้น 4 สื่อมวลชน ชัยภูมิ 15.929321, 102.017008
250 สถานีวิทยุชุมชนคนใจใส F.M.105.00 MHz. สื่อมวลชน ชัยภูมิ 15.870297, 102.115942
251 โรงพยาบาลภูเขียว สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.375495, 102.128947
252 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.279351, 101.955088
253 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.933255, 102.281836
254 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ http://www.kaset-hospital.org/center/ 16.279367, 101.955123
255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 17.770238, 100.725347
256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.814742, 102.254578
257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมั่งงอย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.932783, 102.245398
258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.970931, 102.186977
259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.908079, 102.277424
260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.995142, 102.357946
261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหวาย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.870442, 102.293101
262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสามหมอ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.037663, 102.294481
263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสวรรค์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.942582, 102.323628
264 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.932889, 102.282152
265 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.932382, 102.281753
266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเสลา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.350688, 102.049002
267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวพรม สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.415325, 102.160912
268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวพักเกวียน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.298614, 102.208795
269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.413232, 102.074715
270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.200982, 102.177872
271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.367086, 102.175724
272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.264445, 102.246597
273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.317931, 102.305931
274 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ http://www.phukieo.net/hospital/ 16.375456, 102.129006
275 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 16.366389, 102.132943
276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.657823, 101.506088
277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.619164, 101.400420
278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่พัฒนา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.560077, 101.441891
279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยหินฝน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.845319, 101.407449
280 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชัยภูมิ 15.394965, 101.441068
281 สถานีวิทยุ F.M. 9.60 จ.ชุมพร และเว็บประชาสังคม จ.ชุมพร สื่อมวลชน ชุมพร 10.014410, 99.078934
282 ภาคประชาคม จ.ชุมพร สื่อมวลชน ชุมพร 9.925952, 99.095834
283 สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4 สื่อมวลชน ชุมพร 10.512061, 98.966522
284 บก.นสพ.หลักเมือง สื่อมวลชน ชุมพร 8.457406, 98.445875
285 ไอพีเอ็ม ชุมพรแชลแนล สื่อมวลชน ชุมพร 10.452115, 99.224476
286 อบต.บางน้ำจืด สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ชุมพร 13.623582, 100.357065
287 นสพ.หลักเมือง ชุมพร สื่อมวลชน ชุมพร 10.472017, 99.171818
288 นสพ.ทับเที่ยงนิวส์ สื่อมวลชน ตรัง 7.524117, 99.625175
289 นสพ.ทับเที่ยงนิวส์ สื่อมวลชน ตรัง 7.520214, 99.624102
290 สถานีวิทยุ FM 98.2 MHz สื่อมวลชน ตรัง 7.552978, 99.608422
291 โรงเรียนปะเหรียนผดุงศิษย์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตรัง 7.235949, 99.677110
292 โรงพยาบาลห้วยยอด สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ตรัง 7.802425, 99.628032
293 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตราด สื่อมวลชน ตราด 12.207136, 102.507175
294 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด สื่อมวลชน ตราด 12.207136, 102.507175
295 สยามเคเบิ้ลทีวี สื่อมวลชน ตราด 12.278824, 102.493929
296 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน ตราด 12.278824, 102.493929
297 สถานีวิทยุชุมชนแฟมิรี่นิวส์เรดิโอ สื่อมวลชน ตราด 12.278153, 102.485002
298 สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด สื่อมวลชน ตราด 12.242867, 102.512995
299 นสพ.ตราดนิวส์ สื่อมวลชน ตราด 12.316394, 102.499079
300 สถานีวิทยุชุมชนเนินทรายสัมพันธ์ สื่อมวลชน ตราด 12.293483, 102.547537
301 น.ส.พ. ชาวตาก สื่อมวลชน ตาก 16.886002, 99.127717
302 นสพ.เสียงเสรี สื่อมวลชน ตาก 16.885697, 99.189690
303 นสพ.เสียงเสรี สื่อมวลชน ตาก 16.885697, 99.189690
304 ประชาสัมพันธ์จ.ตาก สื่อมวลชน ตาก 16.884874, 99.125345
305 สถานีเคเบิ้ลทีวี จ.ตาก สื่อมวลชน ตาก 16.941707, 99.116697
306 สถานีวิทยุวังเจ้าเรดิโอ 106.50 สื่อมวลชน ตาก 16.593300, 99.123394
307 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ นครนายก 14.111100, 100.983473
308 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ นครนายก 14.246778, 101.229865
309 นสพ.เสียงสาลิกา สื่อมวลชน นครนายก 14.203433, 101.226802
310 นสพ.เสียงสาลิกา สื่อมวลชน นครนายก 14.203433, 101.226802
311 หนังสือพิมพ์เสียงสาลิกา สื่อมวลชน นครนายก 14.186214, 101.221210
312 หนังสือพิมพ์เสียงสาลิกา สื่อมวลชน นครนายก 14.203683, 101.227146
313 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ นครนายก 14.111778, 100.985013
314 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ นครนายก 14.211069, 101.201323
315 นสพ.นครปฐมนิวส์ สื่อมวลชน นครปฐม 14.040559, 100.259655
316 สถานีวิทยุ ธรรมพัฒนา 89.75 MHz สื่อมวลชน นครปฐม 13.691759, 100.141345
317 สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก สื่อมวลชน นครปฐม 13.770684, 100.167004
318 สถานีวิทยุคลองจินดา 90.75 MHz สื่อมวลชน นครปฐม 13.691675, 100.141303
319 สถานีวิทยุคลองจินดา 90.75 MHz สื่อมวลชน นครปฐม 13.691675, 100.141303
320 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม สื่อมวลชน นครปฐม 13.820114, 100.071494
321 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ นครปฐม 13.837649, 100.027471
322 โรงเรียนบุญวัฒนา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ นครราชสีมา Www.boon.ac.th 14.952152, 102.117743
323 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ นครราชสีมา 13.745330, 100.458345
324 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ นครราชสีมา www.pudsa.ac.th 14.961701, 102.060853
325 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ นครราชสีมา 14.895837, 101.815049
326 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน นครราชสีมา 14.898948, 101.971659
327 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ นครราชสีมา 14.927588, 101.994897
328 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ นครราชสีมา 14.892221, 101.722167
329 สถานีวิทยุ วปถ.3(วิทยุประจำถิ่น 3) สื่อมวลชน นครราชสีมา 14.915313, 102.113411
330 สถานีวิทยุ วปถ.3 สื่อมวลชน นครราชสีมา 14.915313, 102.113411
331 นสพ.โคราชคนอีสาน สื่อมวลชน นครราชสีมา 14.972365, 102.093852
332 นสพ.โคราชคนอีสาน สื่อมวลชน นครราชสีมา 14.972365, 102.093852
333 หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน/คนอีสาน สื่อมวลชน นครราชสีมา 14.972386, 102.093841
334 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน นครราชสีมา 13.782120, 100.559846
335 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ นครราชสีมา 14.927360, 101.994833
336 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ นครราชสีมา 14.892065, 101.722156
337 สวนสัตว์นครราชสีมา สถานที่ปลอดบุหรี่ นครราชสีมา www.korat.zoothailand.org 14.850481, 102.074673
338 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ นครราชสีมา 14.738535, 102.164670
339 โรงพยาบาลโชคชัย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ นครราชสีมา 14.733688, 102.157026
340 โรงเรียน บ้านลาดบัวขาว สถานศึกษาปลอดบุหรี่ นครราชสีมา 14.855792, 101.611130
341 บ.เอสเอส โปรโมชั่น จก. สื่อมวลชน นครศรีธรรมราช 8.443424, 99.972063
342 นสพ.เสรีราษฎร์ สื่อมวลชน นครศรีธรรมราช 8.433207, 99.968893
343 นสพ.ไทยรัฐ (นครศรีธรรมราช) สื่อมวลชน นครศรีธรรมราช 8.433207, 99.968871
344 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานครสวรรค์ สื่อมวลชน นครสวรรค์ 15.803820, 100.077827
345 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ สื่อมวลชน นครสวรรค์ 15.690007, 100.121356
346 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สื่อมวลชน นครสวรรค์ 15.698990, 100.136816
347 สถานีบางใหญ่เรดิโอ FM.99.75 MHz สื่อมวลชน นนทบุรี 13.834888, 100.419708
348 สถานีวิทยุบัวทองสแควร์เรดิโอ FM.99.75 MHz สื่อมวลชน นนทบุรี 13.935305, 100.406086
349 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สื่อมวลชน นนทบุรี 13.872722, 100.520630
350 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สื่อมวลชน นนทบุรี 13.837721, 100.555068
351 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน นนทบุรี 13.866259, 100.496565
352 สถาบันพระปกเกล้า สถานศึกษาปลอดบุหรี่ นนทบุรี 13.845775, 100.519852
353 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 รายสัปดาห์ สื่อมวลชน นนทบุรี 13.809867, 100.453714
354 บริษัท 3 เอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สื่อมวลชน นนทบุรี 13.923511, 100.514600
355 สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน นนทบุรี 13.771254, 100.652693
356 สถาบันการจัการปัญญาภิวัตน์ สื่อมวลชน นนทบุรี 13.901752, 100.532486
357 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานที่ปลอดบุหรี่ นนทบุรี 13.853372, 100.523786
358 สวท.นราธิวาส สื่อมวลชน นราธิวาส 6.033832, 101.965616
359 สถานีวิทยุ อสมท.FM. 96.0 สื่อมวลชน นราธิวาส 6.420756, 101.817436
360 สถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อมวลชน นราธิวาส 6.424835, 101.815532
361 บุคคล สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ น่าน 19.221757, 100.918529
362 บุคคล สื่อมวลชน น่าน 18.701890, 99.019997
363 บุคคล สื่อมวลชน น่าน 17.411371, 100.097663
364 ททบ.5 สื่อมวลชน น่าน 18.801664, 100.736485
365 นสพ.ข่าวเมืองน่าน สื่อมวลชน น่าน 18.827704, 100.788119
366 นสพ.ไทยนิวส์ / นสพ.พลังชน สื่อมวลชน น่าน 18.755944, 100.708034
367 นสพ.เนชั่น สื่อมวลชน น่าน 18.916665, 100.667233
368 สถานีวิทยุFm.101 จ.น่าน สื่อมวลชน น่าน 18.778610, 100.781018
369 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.น่าน สื่อมวลชน น่าน 18.778570, 100.780900
370 สถานีวิทยุวิทยุชุมชนคาวบอยเรดิโอ สื่อมวลชน น่าน 18.779905, 100.863346
371 สนง.ประชาสัมพันธ์น่าน สื่อมวลชน น่าน 18.775500, 100.770591
372 สนง.ประชาสัมพันธ์น่าน สื่อมวลชน น่าน 18.775500, 100.770591
373 สปริงส์นิวส์ สื่อมวลชน น่าน 18.779144, 100.778948
374 หจก.เทพสยามเคเบิ้ลทีวีน่าน สื่อมวลชน น่าน 18.785695, 100.780497
375 กองทุนสวัสดิการชุมชน / นักจัดรายการวิทยุชุมชน สื่อมวลชน บุรีรัมย์ 15.038107, 103.037328
376 สถานีวิทยุบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สื่อมวลชน บุรีรัมย์ 14.400240, 103.175871
377 สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ สื่อมวลชน บุรีรัมย์ 15.569361, 102.896792
378 สถานี เมืองแคน เรดิโอ FM. 102.50 MHz. สื่อมวลชน บุรีรัมย์ 15.309603, 103.117454
379 สถานี เมืองแคน เรดิโอ FM. 102.50 MHz. สื่อมวลชน บุรีรัมย์ 15.312252, 103.113677
380 สถานี เมืองแคน เรดิโอ FM. 102.50 MHz. สื่อมวลชน บุรีรัมย์ 15.345032, 103.131187
381 โรงพยาบาลพุทไธสง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.544279, 103.027122
382 โรงพยาบาลพุทไธสง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.544289, 103.027101
383 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.921565, 103.301371
384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสำราญ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.058616, 103.349001
385 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำดวน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.071915, 103.391078
386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสูงเนิน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.841259, 103.248746
387 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันทรารมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.900943, 103.268646
388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต็ง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.914614, 103.367984
389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.842841, 103.321222
390 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอม สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.926163, 103.224651
391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.015060, 103.350412
392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้แดง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.995648, 103.381565
393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะครองใต้ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.799953, 103.234485
394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.921053, 103.336827
395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.716002, 102.734947
396 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายสอ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.060379, 103.158381
397 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.085704, 103.391461
398 โรงพยาบาลกระสัง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 14.921821, 103.300661
399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.485480, 102.978980
400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหายโศก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.543590, 102.943822
401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.578208, 102.973456
402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพียแก้ว สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.507293, 103.054611
403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงใต้ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.457728, 103.042504
404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.620698, 102.901902
405 โรงพยาบาลพุทไธสง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ http://pts.go.th/hospital/index.php 15.544242, 103.027134
406 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุรีรัมย์ 15.543364, 103.002331
407 สถานีวิทยุท้องถิ่นหนองเสือ สื่อมวลชน ปทุมธานี 14.078011, 100.787630
408 MSS เคเบิ้ลทีวี สื่อมวลชน ปทุมธานี 13.994747, 100.611684
409 สำนักข่าวไทย TV 9 สื่อมวลชน ปทุมธานี 13.980527, 100.618944
410 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปทุมธานี 13.878634, 100.590628
411 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สื่อมวลชน ปทุมธานี 14.078672, 100.600013
412 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ปราจีนบุรี 14.137318, 101.398525
413 สถานีวิทยุเสียงจากโครงการรักษ์ไทย FM 96.75 MHz. สื่อมวลชน ปราจีนบุรี 14.116088, 101.343772
414 สถานีวิทยุชุมชน FM 107.75 MHz. รักบ้านเกิดปราจีนบุรี สื่อมวลชน ปราจีนบุรี 13.913414, 101.722699
415 รายการวิทยุพล ร.2 สื่อมวลชน ปราจีนบุรี 14.071898, 101.396820
416 สถานีวิทยุประจันตาคาม สื่อมวลชน ปราจีนบุรี 14.064798, 101.515185
417 สถานีวิทยุวทท.บ้านโคกอุดม Fm.103.00 Mhz. สื่อมวลชน ปราจีนบุรี 14.068380, 101.811829
418 เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี สื่อมวลชน ปราจีนบุรี 14.081889, 101.413128
419 สถานีวิทยุ อสมท.ปัตตานี สื่อมวลชน ปัตตานี 6.869164, 101.224033
420 สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ สื่อมวลชน ปัตตานี 6.878611, 101.252434
421 สนง.ประชาสัมพันธ์ปัตตานี สื่อมวลชน ปัตตานี 6.868222, 101.250391
422 มหาวิทยาลัยฟาฎอนี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปัตตานี 6.599781, 101.343749
423 สถานีวิทยุ FM 96.25 MHz อยุธยาศรีพัชริน สื่อมวลชน พระนครศรีอยุธยา 14.428206, 100.604413
424 สถานีวิทยุ FM.94.25 คนทุ่งมะขามหย่อง สื่อมวลชน พระนครศรีอยุธยา 14.421698, 100.532525
425 สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนศรีอยุธยา สื่อมวลชน พระนครศรีอยุธยา 14.387312, 100.514201
426 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พระนครศรีอยุธยา 14.348259, 100.563284
427 นสพ.พะเยาโพสต์ สื่อมวลชน พะเยา 19.164642, 99.908926
428 โมเดิร์นไนน์ทีวี จ.พะเยา สื่อมวลชน พะเยา 19.191216, 99.879485
429 นสพ.ปักษ์ใต้ดูเดย์ สื่อมวลชน พังงา 8.264945, 98.309421
430 สำนักข่าวทีนิวส์ สื่อมวลชน พังงา 8.439185, 98.272900
431 นสพ.ข่าวสด ประจำ จ.พังงา สื่อมวลชน พังงา 8.251617, 98.302191
432 นสพ.เสียงพังงา /และประชาคมท้องถิ่น สื่อมวลชน พังงา 8.442292, 98.539254
433 นสพ.เสียงพังงา สื่อมวลชน พังงา 7.922390, 98.391804
434 โรงเรียนบ้านบางหลาม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พังงา 8.248328, 98.394785
435 สถานีวิทยุซิตี้มีเดียเรดิโอ สื่อมวลชน พังงา 8.240242, 98.300325
436 สถานีวิทยุ อสมท พังงา สื่อมวลชน พังงา 8.359134, 98.440824
437 นสพ.ปักษ์ใต้ทูเดย์ สื่อมวลชน พังงา 8.277750, 98.311914
438 สถานีวิทยุพิงงาเรดิโอ 93.75 MHz. สื่อมวลชน พังงา 8.444715, 98.523998
439 สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ พังงา 8.866108, 98.343249
440 หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์ สื่อมวลชน พังงา 8.275552, 98.311265
441 องค์การบริหารส่วนตำบล กะไหล สถานที่ปลอดบุหรี่ พังงา 8.322777, 98.414853
442 เวิร์คนิวส์ สื่อมวลชน พัทลุง 7.655918, 100.137172
443 TPBS พัทลุง สื่อมวลชน พัทลุง 7.866828, 99.885461
444 เวิร์คนิวส์ สื่อมวลชน พัทลุง 7.653706, 100.137956
445 บมจ.อสมท.สาขาพิจิตร 1 สื่อมวลชน พิจิตร 16.520311, 100.136229
446 วิทยุสิทธิสตรี 98.50 พิจิตร สื่อมวลชน พิจิตร 16.441603, 100.309551
447 สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 พิจิตร สื่อมวลชน พิจิตร 16.454158, 100.297572
448 สถานีวิทยุตำรวจภูธร ภาค 6 สื่อมวลชน พิจิตร 16.436762, 100.342093
449 สถานีวิทยุสิทธิสตรีเมืองพิจิตร และหัวหน้าฝ่าย บ.ซาวด์มีเดีย สื่อมวลชน พิจิตร 16.461156, 100.304935
450 สนง.ประชาสัมพันธ์จ.พิจิตร สื่อมวลชน พิจิตร 16.420412, 100.361843
451 สวท.พิจิตร สื่อมวลชน พิจิตร 16.443935, 100.347827
452 สถานีวิทยุฯตำรวจภูธร ภาค 6 สื่อมวลชน พิจิตร 16.941030, 100.214474
453 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.812854, 100.264345
454 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.826590, 100.259842
455 หนังสือพิมพ์ประชาติ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.821092, 100.273745
456 สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.797373, 100.276488
457 วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.818935, 100.257493
458 เจ้าหน้าที่ สวส.ทภ.3 สน. (เมืองสองแคว) สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.797075, 100.276488
459 สถานีวิทยุ SME เรดิโอ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.804103, 100.232292
460 สำนักข่าวออนไลน์พิดโลกนิวส์ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.813077, 100.265508
461 วิทยุเพื่อความมั่นคง บางระกำเรดิโอ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.730370, 100.042158
462 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 16.449798, 100.647430
463 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 16.597929, 100.347406
464 โรงเรียนบ้านนาหนอง สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 17.084030, 100.766491
465 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 16.814558, 100.267700
466 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 16.758580, 100.118542
467 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 16.552847, 100.610108
468 โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 16.726669, 99.961311
469 โรงเรียนนครไทย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 17.133988, 100.839503
470 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 16.818192, 100.260696
471 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 16.817638, 100.260818
472 หนังสือพิมพ์ประชามติ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.820772, 100.273719
473 วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.818677, 100.257425
474 สถานีวิทยุ FM87.5 mhz rado x สื่อมวลชน พิษณุโลก 17.548024, 100.406927
475 สถานีวิทยุ SME เรดิโอ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.807571, 100.247563
476 สถานีวิทยุ ว.พล.ร.4 สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.797419, 100.276456
477 สถานีวิทยุ ว.พล.ร.4 สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.797419, 100.276456
478 สนง.ประชาสัมพันธ์จ.พิษณุโลก สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.797598, 100.261699
479 สวส.ทภ.3 สน. (เมืองสองแคว) สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.797471, 100.276435
480 สวส.ทภ.3 สน. (เมืองสองแคว) สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.797471, 100.276435
481 สวส.ทภ.3 สน. (เมืองสองแคว) สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.797471, 100.276435
482 สำนักข่าวออนไลน์พิดโลกนิวส์ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.817754, 100.264156
483 หจก. วายซีอี ยัง ครีเอทีฟ เอนเตอร์เทนเมนท์ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.801031, 100.221196
484 หนังสือพิมพ์ประชามติ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.821086, 100.273767
485 นสพ.สันติภาพ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.810519, 100.267728
486 หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.พิษณุโลก สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.820820, 100.273698
487 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 16.817703, 100.260774
488 หนังสือพิมพ์ประชามติ สื่อมวลชน พิษณุโลก 16.820819, 100.273692
489 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 16.596973, 100.347341
490 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ พิษณุโลก 16.756709, 100.126065
491 idea tv8 Phuket สื่อมวลชน ภูเก็ต 7.886517, 98.408691
492 หนังสือพิมพ์นสพ.อาณาจักร (ภาคใต้) สื่อมวลชน ภูเก็ต 7.899924, 98.410219
493 สถานีวิทยุบันซ้านF.M.94.5 Mhz สื่อมวลชน ภูเก็ต 7.887397, 98.302654
494 นสพ.อาจักร (ภาคใต้) สื่อมวลชน ภูเก็ต 7.914630, 98.375082
495 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาสารคาม www.cyp.ac.th 16.431001, 103.064205
496 สถานีวิทยุชุมชนคนวาปี..( Fm 103.70 Mhz ) สื่อมวลชน มหาสารคาม 15.871037, 103.329293
497 สถานีวิทยุชุมชน อ.โกสุมพิสัย(Fm 97.50 Mhz) สื่อมวลชน มหาสารคาม 16.238709, 103.049409
498 สถานีวิทยุชุมชน อ.เชียงยืน (Fm 103.75 Mhz) สื่อมวลชน มหาสารคาม 16.431327, 103.089976
499 สถานีวิทยุชุมชนออนซอนอีสาน อ.เมืองมหาสารคาม (Fm 89.75 Mhz) สื่อมวลชน มหาสารคาม 16.209085, 103.288305
500 สถานีวิทยุชุมชนสหกรณ์ อ.บรบือ..(Fm 106.25 Mhz) สื่อมวลชน มหาสารคาม 16.027414, 103.098302
501 สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร สื่อมวลชน มุกดาหาร 16.546014, 104.725959
502 สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร สื่อมวลชน มุกดาหาร 16.546014, 104.725959
503 สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร สื่อมวลชน มุกดาหาร 16.546014, 104.725959
504 มุกดาหารนิวส์ สื่อมวลชน มุกดาหาร 16.520170, 104.725100
505 T.V.3 สื่อมวลชน มุกดาหาร 16.555211, 104.727226
506 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา สื่อมวลชน ยะลา 6.551227, 101.286616
507 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ยะลา 6.544697, 101.277776
508 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ยะลา 6.479123, 101.425099
509 โรงพยาบาลรามัน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ยะลา 6.473012, 101.418396
510 สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร สื่อมวลชน ยโสธร 15.820522, 104.138131
511 สมาคมนักจัดรายการวิทยุจ.ยโสธร สื่อมวลชน ยโสธร 15.764771, 104.209023
512 รายการวิทยุ Fm 99.75 MHz สื่อมวลชน ยโสธร 15.358278, 104.337077
513 สถานีวิทยุชุมชนท้องถิ่นเมฆอรุณ สื่อมวลชน ยโสธร 15.811800, 104.344897
514 สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนบ้านเฮา F.M.106.75 MHz. สื่อมวลชน ยโสธร 15.818674, 104.259360
515 สถานีวิทยุเสียงนาโส่ F.M.107.50 MHz. สื่อมวลชน ยโสธร 15.974329, 104.327796
516 ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ระนอง 10.189904, 98.773962
517 ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ระนอง 10.184327, 98.717713
518 นสพ.สมิหลา ไทมส์ สื่อมวลชน ระนอง 10.009218, 98.658290
519 นสพ.กรุงไทธุรกิจ สื่อมวลชน ระยอง 12.711448, 101.225673
520 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง สื่อมวลชน ระยอง 12.706317, 101.182377
521 นสพ.ไทยพัฒนานิวส์ ราชบุรี สื่อมวลชน ราชบุรี 13.499746, 99.873576
522 สถานีวิทยุชุมชนคนปากปากท่อ ราชบุรี สื่อมวลชน ราชบุรี 13.370630, 99.780900
523 ไทยพัฒนานิวส์ สื่อมวลชน ราชบุรี 13.502917, 99.877524
524 สถานีวิทยุชุมชนบ้านหนองกบ สื่อมวลชน ราชบุรี 13.823918, 99.941943
525 สถานีวิทยุสัมพันธ์สื่อสารมวลชน สื่อมวลชน ราชบุรี 13.762810, 99.922729
526 สถานีวิทยุชุมชนนาวเรดิโอ สื่อมวลชน ราชบุรี 13.817858, 99.891601
527 สถานีวิทยุชุมชนพนมไพร FM 104.50 MHz สื่อมวลชน ร้อยเอ็ด 15.631756, 104.129292
528 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง กรีนเรดิโอร้อยเอ็ด (กอ.รมน.) สื่อมวลชน ร้อยเอ็ด 15.841849, 103.572285
529 สถานีดอนปู่ตา สื่อมวลชน ร้อยเอ็ด 15.582291, 104.008748
530 สถานีวิทยุพัฒนาท้องถิ่นคนโพนทอง FM 90.90 MHz. สื่อมวลชน ร้อยเอ็ด 16.312389, 103.915719
531 สถานี และผู้ประสานงานภาค สื่อมวลชน ร้อยเอ็ด 16.412151, 103.825799
532 สถานีโพธิ์ชัยเรดิโอ สื่อมวลชน ร้อยเอ็ด 16.337790, 103.746627
533 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร จ.ลพบุรี FM.101.50 MHz สื่อมวลชน ลพบุรี 15.294913, 101.171481
534 สถานีวิทยุชุมชนคนแก่งผักกูด FM. 104.75 MHz สื่อมวลชน ลพบุรี 15.029819, 101.094231
535 นสพ.เมืองรถม้า สื่อมวลชน ลำปาง 18.291226, 99.503600
536 นสพ.เมืองรถม้า สื่อมวลชน ลำปาง 18.268307, 99.502043
537 นสพ.ลำปางนิวส์ สื่อมวลชน ลำปาง 18.279962, 99.487715
538 นสพ.สะกิดข่าว สื่อมวลชน ลำปาง 16.241827, 101.084205
539 นสพ.สะกิดข่าว สื่อมวลชน ลำปาง 16.241827, 101.084205
540 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.ลำปาง สื่อมวลชน ลำปาง 18.306680, 99.415409
541 สมาคมผู้สื่อข่าวภาคเหนือ จ.ลำปาง สื่อมวลชน ลำปาง 18.290386, 99.498982
542 นสพ.จามเทวีนิวส์ ลำพูน สื่อมวลชน ลำพูน 18.559698, 98.968586
543 สถานีวิทยุ MK Radio สื่อมวลชน ลำพูน 18.584408, 99.132355
544 สาธารณสุขจังหวัดลำพูน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ลำพูน 18.615455, 99.028252
545 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จ.ลำพูน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ลำพูน 18.579314, 99.007416
546 สนง.ประชาสัมพันธ์ จ. ศรีสะเกษ สื่อมวลชน ศรีสะเกษ 15.121081, 104.337531
547 นสพ.เดลินิวส์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ สื่อมวลชน ศรีสะเกษ 15.156884, 104.147941
548 สถานีวิทยุชุมชนศรีสะเกษ สื่อมวลชน ศรีสะเกษ 15.073480, 104.311242
549 สถานีวิทยุชุมชน /นสพ.ประชารัฐ สื่อมวลชน ศรีสะเกษ 15.122062, 104.321837
550 สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ศรีสะเกษ สื่อมวลชน ศรีสะเกษ 15.055246, 104.296994
551 นสพ.อบต.ก้าวหน้าศรีสะเกษ สื่อมวลชน ศรีสะเกษ 15.048615, 104.301972
552 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ศรีสะเกษ สื่อมวลชน ศรีสะเกษ 15.153405, 104.145709
553 สนง.ประชาสัมพันธ์จ.บุรีรัมย์ สื่อมวลชน ศรีสะเกษ 15.120341, 104.321533
554 สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ศรีสะเกษ 15.095025, 104.337553
555 สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ศรีสะเกษ 15.095056, 104.337531
556 หนังสือพิมพ์ทันเหตุการณ์ สื่อมวลชน สกลนคร 17.180739, 104.047332
557 หนังสือพิมพ์ข่าวทั่วไทย สื่อมวลชน สกลนคร 17.164522, 104.141083
558 สื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อมวลชน สกลนคร 17.163292, 104.160824
559 นสพ.สกลนคร สื่อมวลชน สกลนคร 17.383842, 104.358648
560 นสพ.ประชาไท สื่อมวลชน สกลนคร 17.163874, 104.153603
561 สำนักงานสาธารณสุข จ.สกลนคร สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สกลนคร 17.156840, 104.133031
562 สมาคมนักข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ สื่อมวลชน สกลนคร 17.126274, 104.295827
563 โรงเรียนบ้านหินผุด สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 6.956354, 100.317147
564 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 6.950460, 100.482681
565 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 7.064117, 100.527890
566 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 7.016790, 100.475746
567 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 6.990769, 100.455264
568 โรงเรียนอักษรศิริ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 6.984152, 100.433291
569 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 7.110321, 100.630853
570 โรงเรียนบ้านไร่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 19.014349, 100.933406
571 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 7.019674, 100.477749
572 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 7.009470, 100.458401
573 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 9.133332, 99.330342
574 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 9.485401, 99.086280
575 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สื่อมวลชน สงขลา http://region6.prd.go.th/ 7.015352, 100.496152
576 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สื่อมวลชน สงขลา www.prsongkhla.com 7.205421, 100.596963
577 บจก.ไอดีเรดิโอ กรุ๊ป 1997 สื่อมวลชน สงขลา 7.014204, 100.487894
578 นสพ.สมิหลาไทมส์ สื่อมวลชน สงขลา 6.999613, 100.483516
579 ศูนย์ข่าวบ้านเรา www.gimyong.com สื่อมวลชน สงขลา http://talung.gimyong.com/index.php/topic,264819.0.html 7.042914, 100.476225
580 Hi Cable TV สื่อมวลชน สงขลา 7.005905, 100.537364
581 นสพ.ขวานทอง สื่อมวลชน สงขลา 7.042094, 100.500731
582 IPM TV ดาวเทียมสงขลาแชนแนล สื่อมวลชน สงขลา 6.923379, 100.468741
583 นสพ.มิเลเนียมโพสต์ สื่อมวลชน สงขลา 7.031778, 100.471528
584 นสพ. สยามทักษิณ สื่อมวลชน สงขลา 7.005916, 100.537332
585 หนังสือพิมพ์ บ้านข่าว สื่อมวลชน สงขลา 7.046065, 100.475177
586 Fm91.50mhz.มหานครหาดใหญ่เรดิโอ สื่อมวลชน สงขลา 6.995524, 100.486931
587 นสพ.ไทยรัฐ สื่อมวลชน สงขลา 7.014103, 100.468979
588 กรุงเทพธุรกิจ และสมาร์นิวส์ สื่อมวลชน สงขลา 7.002922, 100.517000
589 นสพ.สมิหลาไทมส์ สื่อมวลชน สงขลา 6.999494, 100.484975
590 นสพ. สยามทักษิณ สื่อมวลชน สงขลา 6.869171, 100.523321
591 Hi Cable TV สื่อมวลชน สงขลา 7.005992, 100.485959
592 นสพ.ขวานทอง สื่อมวลชน สงขลา 7.007863, 100.514082
593 นิตยสาร นิวส์ แมกกาซีน สื่อมวลชน สงขลา 7.019122, 100.455342
594 นสพ.ไทยรัฐ สื่อมวลชน สงขลา 7.014046, 100.468862
595 ศูนย์ข่าวบ้านเรา สื่อมวลชน สงขลา 7.030104, 100.467961
596 นสพ.สถานการณ์ จ.สงขลา สื่อมวลชน สงขลา 7.009314, 100.461424
597 IPM TV ดาวเทียมสงขลาแชนแนล สื่อมวลชน สงขลา 6.923373, 100.468655
598 นสพ.มิเลเนียมโพสต์ สื่อมวลชน สงขลา 7.031837, 100.471646
599 บจก.ไอดีเรดิโอ กรุ๊ป 1997 สื่อมวลชน สงขลา 7.014167, 100.487840
600 สมาคมรักษ์ทะเลไทย สื่อมวลชน สงขลา 7.139796, 100.580073
601 บจก.ไอดีเรดิโอ กรุ๊ป 1997 สื่อมวลชน สงขลา 7.014124, 100.487911
602 หนังสือพิมพ์สมิหลาไทม์ สื่อมวลชน สงขลา 6.999467, 100.484772
603 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สงขลา 7.006621, 100.498873
604 สวนสัตว์สงขลา สถานที่ปลอดบุหรี่ สงขลา www.songkhla.zoothailand.org 7.143186, 100.604332
605 นสพ.คมชัดลึก สื่อมวลชน สตูล 6.613548, 100.070841
606 สถานีวิทยุ94 PFM we love Satun สื่อมวลชน สตูล 6.612179, 100.064334
607 นสพ.ส่องใต้ สื่อมวลชน สตูล 6.624166, 100.138993
608 นสพ.เดลินิวส์ สื่อมวลชน สตูล 6.613838, 100.072507
609 TNN24 ประจำจ.สตูล สื่อมวลชน สตูล 6.651807, 100.086686
610 สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย สื่อมวลชน สมุทรปราการ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
611 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สื่อมวลชน สมุทรปราการ 13.881013, 100.598725
612 สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สมุทรปราการ zahjer 545454
613 นสพ.สยามรัฐรายวัน สื่อมวลชน สมุทรสงคราม 13.487875, 100.028318
614 นสพ.อาชญากรรม สื่อมวลชน สมุทรสาคร 13.519267, 100.304516
615 สถานีวิทยุ How Radio FM 97.50 MHz สื่อมวลชน สระบุรี 14.391378, 100.931269
616 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว สื่อมวลชน สระแก้ว 13.838509, 102.050699
617 สถานีวิทยุคนชาววัง สื่อมวลชน สระแก้ว 13.486212, 102.163200
618 นสพ.ไทยรัฐและสื่อวิทยุ สระแก้ว สื่อมวลชน สระแก้ว 13.809654, 101.999768
619 สถานีวิทยุ 104.5 Mhz คนชาววัง สื่อมวลชน สระแก้ว 13.676426, 102.549147
620 โรงพยาบาลบางระจัน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สิงห์บุรี 14.922810, 100.274167
621 โรงเรียนมหาราช 2 สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุราษฎร์ธานี 8.679249, 99.375064
622 โรงเรียนพระแสงวิทยา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุราษฎร์ธานี 8.567415, 99.229951
623 โรงเรียนบ้านนาสาร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุราษฎร์ธานี 8.803095, 99.375028
624 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุราษฎร์ธานี 9.042658, 99.366812
625 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุราษฎร์ธานี 9.152432, 99.329138
626 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุราษฎร์ธานี 8.922140, 98.909768
627 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี http://region5.prd.go.th/ 9.133610, 99.331717
628 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี http://www2.suratthani.go.th/ 9.134760, 99.331525
629 สถานีวิทยุชุมชน FM 102.25 MHz สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี 8.970987, 99.391251
630 สถานีวิทยุชุมชน FM 102.25 MHz สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี 8.972937, 99.390221
631 บรรณาธิการ นสพ.พลังราษฎร์ สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี 8.972275, 99.391187
632 บรรณาธิการ นสพ.กระแสข่าวเซาท์เทริน สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี 9.175077, 99.522821
633 บรรณาธิการ นิตยสารไทยโปลิศ สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี 8.086901, 98.876874
634 นักจัดรายการ พลังราษฎร์ พลังข่าว" / 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี 9.175056, 99.522788
635 เทศบาลนครเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 9.540395, 100.043375
636 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สุราษฎร์ธานี 9.133363, 99.326323
637 สถานีวิทยุชุมชน FM 102.25 MHz สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี 8.849397, 99.412170
638 สถานีวิทยุชุมชน FM 102.25 MHz สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี 8.850223, 99.412181
639 นสพ.กระแสข่าวเซาท์เทริน สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี 9.201821, 99.475992
640 นสพ.พลังราษฎร์ สื่อมวลชน สุราษฎร์ธานี 9.111340, 99.341112
641 สถานีวิทยุอาสากู้ชีพตะเบียงเตีย FM 103.50 สื่อมวลชน สุรินทร์ 14.727041, 103.716625
642 สถานี วิทยุชุมชนคนริมบึง FM 105.00 สื่อมวลชน สุรินทร์ 14.525282, 103.930493
643 สถานีชุมพลคนรักบ้านเกิด FM 91.50 MHz. สื่อมวลชน สุรินทร์ 15.382386, 103.428240
644 สถานีวิทยุชุมชนคนเกาะแก้ว FM 104.75 MHz. สื่อมวลชน สุรินทร์ 14.935239, 103.912902
645 สวท.สุรินทร์ สื่อมวลชน สุรินทร์ 14.893691, 103.493543
646 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง สื่อมวลชน สุรินทร์ 14.860935, 103.489881
647 โรงพยาบาลสุรินทร์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สุรินทร์ 14.877105, 103.503535
648 น.ส.พ. ภูไท สื่อมวลชน สุโขทัย 17.011563, 99.802511
649 น.ส.พ. ภูไท สื่อมวลชน สุโขทัย 17.006635, 99.806802
650 นสพ.เสียงชนบท สื่อมวลชน สุโขทัย 17.009160, 99.828781
651 นสพ.เสียงชนบท สื่อมวลชน สุโขทัย 17.009160, 99.828781
652 นสพ.เอเชียแปซิฟิกเอเปคนิวส์ สื่อมวลชน สุโขทัย 17.012577, 99.819023
653 ประชาสัมพันธ์ จ.สุโขทัย สื่อมวลชน สุโขทัย 17.005992, 99.826453
654 สถานีวิทยุชุมชนคนทุ่งเสลี่ยม FM. 101 สื่อมวลชน สุโขทัย 17.293337, 99.575838
655 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง 103.75 สื่อมวลชน หนองบัวลำภู 16.976950, 102.299714
656 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ อำนาจเจริญ 15.744115, 104.773034
657 สนง.ประชาสัมพันธ์ จ. อำนาจเจริญ สื่อมวลชน อำนาจเจริญ 15.901747, 104.622815
658 สมาคมนักจัดรายการวิทยุ สื่อมวลชน อำนาจเจริญ 15.894067, 104.617919
659 สถานีวิทยุชุมชนเมือง สื่อมวลชน อำนาจเจริญ 15.891756, 104.668388
660 สถานีวิทยุชุมชนเมืองบุ่ง 93.00 MHz สื่อมวลชน อำนาจเจริญ 15.858733, 104.662208
661 สถานีวิทยุชุมชนบุ่งประเสริฐ 101.25 MHz สื่อมวลชน อำนาจเจริญ 15.857081, 104.594917
662 สถานีวิทยุชุมชนนาไร่ใหญ่สัมพันธ์ 88.75 MHz สื่อมวลชน อำนาจเจริญ 16.065528, 104.704397
663 เครือข่ายผู้บริโภค จ.อำนาจเจริญ สื่อมวลชน อำนาจเจริญ 15.860714, 104.624099
664 หนังสือพิมพ์เสียงไท สื่อมวลชน อุดรธานี 17.442826, 102.898107
665 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานี สื่อมวลชน อุดรธานี 17.446756, 102.860341
666 สถานีวิทยุมิ่งเมืองกู้แก้ว สื่อมวลชน อุดรธานี 17.135968, 103.180791
667 สถานีวิทยุชุมชนโมเดิร์นเรดิโอ FM 101.75 MHz สื่อมวลชน อุดรธานี 17.772790, 102.188864
668 สถานีวิทยุพอเพียงสถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน อุดรธานี 16.980790, 103.219864
669 สถานีวิทยุชุมแสงเรดิโอ FM 89.25 MHz. สื่อมวลชน อุดรธานี 17.517769, 103.218261
670 บุคคล สื่อมวลชน อุตรดิตถ์ 17.612668, 100.117319
671 เคเบิ้ลทีวี อุตรดิตถ์ สื่อมวลชน อุตรดิตถ์ 17.621745, 100.086478
672 นสพ.ไทยนิวส์ สื่อมวลชน อุตรดิตถ์ 17.616593, 100.090280
673 สถานีวิทยุ Fm. 104.50 สื่อมวลชน อุตรดิตถ์ 17.633883, 100.103342
674 สถานีวิทยุ Fm.107 สื่อมวลชน อุตรดิตถ์ 17.661407, 100.189310
675 สวท.อุตรดิตถ์ สื่อมวลชน อุตรดิตถ์ 17.593436, 100.179650
676 เครือข่ายเยาวชนกลุ่มแมลงปกปีกแก้ว สถานที่ปลอดบุหรี่ อุตรดิตถ์ 17.630389, 100.107533
677 นสพ.อินไซต์อุทัยธานี สื่อมวลชน อุทัยธานี 15.385388, 100.021803
678 นสพ.อินไซต์อุทัยธานี สื่อมวลชน อุทัยธานี 15.385388, 100.021803
679 วิทยุชุมชนคนลานสัก สื่อมวลชน อุทัยธานี 15.514533, 99.560430
680 สนง.ประชาสัมพันธ์จ.อุทัยธานี สื่อมวลชน อุทัยธานี 15.379150, 100.021334
681 นสพ.แอดนิวส์ สื่อมวลชน อุทัยธานี 15.382357, 100.021838
682 โรงพยาบาลอุทัยธานี กลุ่มงานจิตเวช สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ อุทัยธานี 15.379947, 100.019939
683 หนังสือพิมพ์แอดนิวส์ อุทัยธานี สื่อมวลชน อุทัยธานี 15.382388, 100.021859
684 โรงเรียนนารีนุกูล สถานศึกษาปลอดบุหรี่ อุบลราชธานี 15.241762, 104.847543
685 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.190568, 104.843969
686 สถานีวิทยุ WIIR 97.25MHz สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.304102, 104.829791
687 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.224733, 104.855288
688 สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.230092, 104.852864
689 สถานีวิทยุ 91.50 MHz คลื่นประชาชน สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.199801, 104.852338
690 สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน อุบลราชธานี สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.187696, 104.862759
691 เอกชนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.234529, 104.868380
692 สมาคมเพื่อผู้บริโภค สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.234881, 104.841966
693 สถานีวิทยุ FM 103 อุบลคลื่นคนสู้ชีวิต สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.264463, 104.796879
694 สถานีวิทยุชุมชนสหกรณ์ร่วมใจ FM. 97.75 MHz สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.294747, 104.831539
695 สถานีวิทยุวัดแสนสุข สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.200739, 104.944070
696 สถานีวิทยุคลื่นดีศรีประดู่ 96.50 MHz สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.235353, 104.874774
697 สถานีวิทยุชุมชนเมืองอุบลราชธานี F.M.102.5 MHz. สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.236626, 104.866897
698 สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.240912, 104.873972
699 สถานีวิทยุ WIIR 97.25MHz สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.301452, 104.864124
700 สำนักงานสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ อุบลราชธานี 15.224775, 104.855267
701 สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.241078, 104.873199
702 ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.) สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.246809, 104.847969
703 ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.) สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.231071, 104.838533
704 ศูนย์ยุวพุทธพัฒนาฯ สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.288635, 104.838567
705 กลุ่มสืบสานภูมิปัญญา สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.167697, 104.933293
706 ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จ.อุบล สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.224744, 104.855213
707 ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.224744, 104.855213
708 รายการโสภณเคเบิ้ลทีวี สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.223473, 104.810432
709 พระครูสังฆรักษ์ จันดี สุจนโท สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.232085, 104.862520
710 พระมงคล จรตถิโก สถานที่ปลอดบุหรี่ อุบลราชธานี 15.232085, 104.862520
711 ประชาคมงดเหล้าอุบล สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.152203, 104.831323
712 NBT อุบลฯ สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.261523, 104.827064
713 สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.276255, 104.800242
714 สพม.29 จ.อุบลราชธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ อุบลราชธานี 15.266497, 104.926268
715 ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน อุบลราชธานี 15.235046, 104.846258
716 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ อุบลราชธานี 15.271170, 104.948204
717 กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ อุบลราชธานี 15.236140, 104.864978
718 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง สื่อมวลชน อ่างทอง 14.587315, 100.448908
719 นสพ.เอกราชนิวส์ สื่อมวลชน อ่างทอง 14.634870, 100.369377
720 นสพ.เมืองโอ่งนิวส์ สื่อมวลชน อ่างทอง 13.733774, 99.889266
721 บ.อ่างทองเคเบิลทีวี จก. สื่อมวลชน อ่างทอง 14.594478, 100.453462
722 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เชียงราย 19.964246, 99.853495
723 นสพ.เชียงรัฐ / พะเยาเพรลส สื่อมวลชน เชียงราย 19.896928, 99.845353
724 นสพ.เชียงรัฐ / พะเยาเพรลส สื่อมวลชน เชียงราย 19.897019, 99.845610
725 นสพ.นครเชียงราย สื่อมวลชน เชียงราย 20.146407, 99.849941
726 นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย สื่อมวลชน เชียงราย 20.149428, 99.849726
727 สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 015 เชียงราย สื่อมวลชน เชียงราย 19.864874, 99.822128
728 สถานีวิทยุชุมชน FM.97.75 สื่อมวลชน เชียงราย 19.372864, 99.495071
729 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สื่อมวลชน เชียงราย 19.920575, 99.813987
730 สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงราย 19.848724, 99.860517
731 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เชียงราย 19.543322, 99.817656
732 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงราย 19.847903, 100.152916
733 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เชียงราย 20.002310, 99.871936
734 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 18.790623, 98.964519
735 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.doisakethospital.com 18.877109, 99.128398
736 โรงพยาบาลแม่แตง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.maetang.go.th 19.137243, 98.960433
737 โรงพยาบาลแม่ออน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.maeonhospital.go.th 18.743538, 99.221465
738 โรงพยาบาลสันกำแพง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.skph.org 18.721515, 99.121633
739 โรงพยาบาลสันทราย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.sansaihospital.com 18.920484, 98.992287
740 โรงพยาบาลสันป่าตอง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.sanpatonghospital.go.th 18.595058, 98.885390
741 โรงพยาบาลสารภี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.sarapeehealth.com 18.680343, 99.042587
742 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.lannapoly.ac.th 18.815632, 98.991991
743 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.ccc.ac.th 18.797619, 98.972472
744 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.wattano.ac.th 18.785280, 98.977322
745 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.hangdong.ac.th 18.680242, 98.919386
746 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.sscm.ac.th 18.854234, 98.965569
747 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.kowitt.ac.th 18.797972, 98.986106
748 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.nmp.ac.th 18.842370, 98.963626
749 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.774282, 98.994578
750 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.837024, 98.970766
751 คุณอุบลนัดดา สุภาวรรณ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.784522, 98.981745
752 คุณอำนาจ จงยศยิ่ง สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.808884, 98.984794
753 คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.780944, 98.990477
754 สวนสัตว์เชียงใหม่ สถานที่ปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ 18.809960, 98.947565
755 สถานีตำรวจภูธรสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ : http://www.sarapee.chiangmai.police.go.th 18.713117, 99.036668
756 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ 18.718075, 99.026895
757 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ 18.790592, 98.964551
758 สำนักงานสาธารณสุข อ.สารภี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ 18.717988, 99.026836
759 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสารภี สถานที่ปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ 18.680221, 99.042569
760 TV 11 เชียงใหม่ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.777855, 98.998460
761 นสพ.เชียงใหม่นิวส์ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.781601, 98.991746
762 นสพ.เชียงใหม่นิวส์ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.781601, 98.991746
763 นสพ.ไทยนิวส์ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.789418, 98.979521
764 นสพ.ภาคเหนือ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.798224, 98.987214
765 นสพ.ภาคเหนือรายวัน สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.798224, 98.987214
766 สถานีวิทยุ กรมการรักษาดินแดง จ.เชียงใหม่ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.821719, 98.979387
767 สถานีวิทยุชุมชนวัดจันทร์ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.820145, 99.031953
768 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.778607, 98.997752
769 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.778556, 98.998224
770 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน Fm. 100 สื่อมวลชน เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
771 สนง.ปชส.กำแพงเพชร สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.803821, 98.963752
772 นสพ.เชียงใหม่นิวส์ สื่อมวลชน เชียงใหม่ 18.781032, 98.991789
773 สำนักงานสาธารณสุข อ.สารภี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ 18.717887, 99.026825
774 โรงพยาบาลสารภี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ 18.680977, 99.043155
775 สาธารณสุขอำเภอฝาง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ 19.919141, 99.212732
776 เครือข่ายรณรงค์บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ สถานที่ปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ 18.818210, 99.009717
777 สวนสัตว์เชียงใหม่ สถานที่ปลอดบุหรี่ เชียงใหม่ www.chiangmai.zoothailand.org 18.809855, 98.947596
778 สำนักข่าวพีพีนิวส์เพชรบุรี-ประจวบฯ สื่อมวลชน เพชรบุรี 12.958911, 99.918915
779 สถานีวิทยุชุมชน vfm อ.ท่ายาง สื่อมวลชน เพชรบุรี 12.919060, 99.819810
780 น.ส.พ.ฐานทองธุรกิจ สื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 16.222348, 100.864811
781 นสพ. เพชรบูรณ์โพสต์ สื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 16.416954, 101.156848
782 นสพ.ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ สื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 16.251503, 100.979048
783 นสพ.ทุ่งเศรษฐี สื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 15.417678, 101.181569
784 นสพ.ทุ่งเศรษฐี สื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 15.417678, 101.181569
785 วิทยุกระจายเสียง 921 สื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 16.850227, 101.250496
786 สถานีวิทยุชุมชนเพชรบูรณ์ซิตี้เรดิโอ สื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 16.481998, 101.152550
787 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์ สื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 16.400984, 101.134084
788 สมาคมอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน สื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 16.423509, 101.163536
789 เครือข่ายอาสาสมัคร นักสื่อสารชุมชน สื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 16.218792, 100.850582
790 สถานีวิทยุชุมชนรักษ์ไทยเรดิโอ FM 102.75 MHz. สื่อมวลชน เลย 17.296553, 101.741540
791 สถานีวิทยุชุมชนหนองหินเรดิโอ FM 87.75 MHz. สื่อมวลชน เลย 17.091262, 101.878477
792 สถานีวิทยุชุมชน NP เรดิโอ FM 97.0 MHz. สื่อมวลชน เลย 17.843587, 101.957954
793 สาธารณสุขจังหวัดเลย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เลย 17.452523, 101.729417
794 สาธารณสุขจังหวัดเลย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ เลย 17.452523, 101.729417
795 นสพ.แพร่ข่าว สื่อมวลชน แพร่ 18.144571, 100.186099
796 นสพ.เสียงแพร่ สื่อมวลชน แพร่ 18.146596, 100.186101
797 นสพ.เสียงแพร่ สื่อมวลชน แพร่ 18.146596, 100.186101
798 สถานีวิทยุ อสมท. จ.แพร่ สื่อมวลชน แพร่ 18.131772, 100.145772
799 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง FM97.0 สื่อมวลชน แพร่ 18.143458, 100.156772
800 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง FM97.5 สื่อมวลชน แพร่ 18.130905, 100.157955
801 สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่ฮ่องสอน สื่อมวลชน แม่ฮ่องสอน 19.289824, 97.964555
802 สนง.ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน สื่อมวลชน แม่ฮ่องสอน 19.293623, 97.963866
803 สนง.ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน สื่อมวลชน แม่ฮ่องสอน 19.293532, 97.963952
804 สนง.ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน สื่อมวลชน แม่ฮ่องสอน 19.293532, 97.963952
805 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ แม่ฮ่องสอน 19.287297, 97.962774
806 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ปลอดบุหรี่ แม่ฮ่องสอน 19.296477, 97.966661
807 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน สื่อมวลชน แม่ฮ่องสอน 19.289838, 97.964548