ทำไมบ้านต้องปลอดบุหรี่


ทันทีที่บุหรี่ถูกจุดขึ้น การเผาไหม้ของมวนบุหรี่ทำให้เกิดสารเคมีที่เป็นพิษมากกว่า 70 ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็งและเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ที่มีระดับ “ปลอดภัย” ในการสัมผัสเป็น 0 (%) 

     องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินว่า ทุกวันนี้มีเด็กเกือบ 700 ล้านคนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กทั่วโลกหายใจเอาอากาศปนเปื้อนควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในบ้าน จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับมาตรการการปกป้องเด็กจากการได้รับสัมผัสควันบุหรี่ ทั้งควันบุหรี่มือสองและควันบุหรี่มือสาม ในกลุ่มเด็กเล็กที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่ในบ้านของตนเอง เพราะไม่สามารถป้องกันตนเองจากการได้รับอันตรายจากสารพิษของควันบุหรี่ได้

ในประเทศไทย จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564 พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่สูบบุหรี่ 3.43 ล้านคน ในจำนวนนี้ได้รับควันบุหรี่ในบ้านตัวเอง แบ่งเป็นเพศชาย 6 แสนกว่าคน เพศหญิง 2.82 ล้านคน ขณะที่ในครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ขวบ พบว่า ในทุก 10 ครัวเรือน จะมี 5 ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ ในจำนวนนี้มี 3 ครัวเรือนมีการสูบในบ้าน รวมแล้วจะมีเด็กไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนเป็นอย่างน้อย ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน

     ควันบุหรี่ เป็นอันตรายต่อเด็ก เด็กที่ได้รับควันบุหรี่ จะทำให้เกิดระคายเคืองตา จมูก คอ และปอด ทำให้เป็นหวัดง่าย มีอัตราการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเช่น โรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ ทำให้เด็กที่เป็นโรคทางเดินหายใจอาการกำเริบและรุนแรงขึ้น ขณะที่ผู้ใหญ่ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองระยะยาว โรคที่พบคือมะเร็งปอด โรคเส้นเลือดหัวใจและสมองตีบ  การสูบบุหรี่ของคุณ เพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ลูกหลานในบ้านกลายเป็นคนสูบบุหรี่ในอนาคต และเมื่อคุณไม่สูบบุหรี่ในบ้าน จะทำให้คุณเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น