2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานควบคุมยาสูบในพื้นที่ กทม - 5 เม.ย.62ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • 2567/03/09 - บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยจริงไหม
 • 2566 จะลดภาระงานหมอ รัฐต้องสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจริงจัง เพื่อลดจำนวนคนที่จะป่วย
 • มาทำงานบุหรี่ ผมต้องแลกกับงานสอนที่ผมรักที่สุด
 • 2565 อุดมการณ์ที่หยัดยืนของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
 • 2565 เปิดเผยถึง​ กลยุทธ์​ 12 ข้อ​ ที่เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า​ บิดเบือนข้อเท็จจริง​ในการส่งเสริมการสูบ​บุหรี่​ไฟฟ้า
 • 2564 กว่า 100 เหตุผลที่ต้องเลิกสูบบุหรี่
 • 2564 ประวัติการเกิด APACT เครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่เอเซียแปซิฟิก
 • 2563 ความสําคัญของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่
 • 2563 กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ
 • 2563 พิษภัยยาสูบต่อสุขภาพ บุหรี่มือสอง บุหรี่มือสาม
 • 2563 ประวัติการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
 • 2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานควบคุมยาสูบในพื้นที่ กทม - 5 เม.ย.62
 • 2562 เส้นทางสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ ชนะหลายศึก แต่หนทางยังอีกยาวไกล
 • ความสำคัญของการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด