เหตุผล 12 ข้อ สำหรับพ่อแม่ ครู โรงเรียน สื่อมวลชน และชุมชน