จะแนะนำคนที่เปลี่ยนจากสูบบุหรี่ธรรมดามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไร