ข้อมูล เอกสาร วันงดสูบบุหรี่โลก

 • 2567 แบบฟอร์มการเบิกสื่อเพื่อการเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2567 “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”
 • 2566 แบบฟอร์มการเบิกสื่อเพื่อการเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2566 “คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”
 • 2565 บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • 2564 กว่า 100 เหตุผลที่ต้องเลิกสูบบุหรี่ (เลิกสูบ คุณทำได้)
 • 2563 ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง
 • 2562 บุหรี่เผาปอด
 • 2561 บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ
 • 2560 ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
 • 2558 หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
 • 2557 บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่มคนตายยิ่งลด
 • 2556 บุหรี่เท่ากับยาเสพติด
 • 2555 รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่
 • 2554 สู่เป้าหมายประเทศไทยปลอดบุหรี่กับ FCTC
 • 2553 ป้องกันหญิงไทยจากการเสพติดบุหรี่ หญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อ
 • 2552 คุณจะได้ไม่เป็นเหมือนภาพคำเตือน
 • 2551 เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่
 • 2550 ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส
 • 2549 บุหรี่ทุกชนิด นำชีวิตสู่ความตาย
 • 2548 กำลังใจเพื่อวันใหม่ไร้ควันบุหรี่