บุคคล/ หน่วยงานที่รับรางวัลในวันงดสูบบุหรี่โลก

 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2553
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2552
 • บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2551
 • World No Tobacco Day Awards