ระบบฐานข้อมูล เครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

จำนวน : 807

จังหวัด เครือข่าย หน่วยงาน จุดเด่น
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค F.M.96 ยูนิตี้เรดิโอ กระบี่ บรรณาธิการข่าว
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101 ทัวริสเรดิโอ
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ FM.96MHz. Unity redio
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ F.M.97.25 MHz (KISS fm.KRABI)
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ F.M.95.25 MHz แฟมิลี่เรดิโอ
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ผู้สื่อข่าว นสพ.ปักษ์ใต้ทูเดย์
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สวท.จ.กระบี่
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว F.M.104.0
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ FM 102.5 Mhz
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นักจัดรายการอิสระ
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย จ.กระบี่
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ F.M.92.0 Mhzเลิฟ สเตชั่น
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ F.M.96 ยูนิตี้เรดิโอ
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ F.M.96 Mhzยูนิตี้เรดิโอกระบี่
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานี วิทยุF.M.93.5/F.M.95.25/F.M.97.25 /F.M.102.75
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ ฟันฟัน เรดิโอ 96.5 MH2
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค KTV Krabi
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อคุณธรรมและจริยธรรม จ.กระบี่ FM 99.0
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นิตยสาร Go South Thailand
กระบี่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค F.M.96 ยูนิตี้เรดิโอ กระบี่ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
กระบี่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ F.M. 100.50 MHz.
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยมีการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ครบ 7 องค์ประกอบโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เช่นกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก วันวิชาการ ฯลฯ อาทิเช่นกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรม “บ้านปลอดบุหรี่”และ โครงการ YC ต้นกล้าอาสาทำดี “หนึ่งกำลังใจช่วยเหลือคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่”
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เคเบิล (ฟากฟ้า จำกัด กทม.)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เครือซีเม็นต์ไทย (SCG)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าว ที-นิวส์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานศาลยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นิตยสาร windows IT pro
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์เดอะนั่น
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยสยาม
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์แนวหน้า
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สสส.
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ไอเอ็นเอ็น
กรุงเทพมหานคร สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายทั้งหมด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์มติชน
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค มูลนิธิเพื่อนหญิง
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สสส.
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสีย 99.05 MHz
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เคเบิลเจริญยิ่ง (8888) จำกัด
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เดลินิวส์ ออนไลน์
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท เจียไต๋ จำกัด
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.พัทลุงนิวส์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค มูลนิธิเอสซีจี
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.สยามรัฐ
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายทั้งหมด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยเนชั่น
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอทีพีซี
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ศาลยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.บางกอกโพสต์
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายทั้งหมด แพทยสภา
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานอัยการสูงสุด
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุการจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีข่าว TNN24
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ธนาคารไทยพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เดลินิวส์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกองทับบกช่อง 5
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค คลื่นวิทยุ fm 96.5 MHz
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ไทยรัฐออนไลน์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บ. เนชั่นทีวี บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บ.บางจากปิโตเลียม จก.(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์แนวหน้า
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายทั้งหมด สำนักงานอัยการสูงสุด
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค TNN สถานีข่าว 24 ชั่วโมง
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานสื่อสารองค์กร SCG
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บ.เจริญโภคภัณฑ์อาคาร จก. (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวไทย บริษัท อสมท. จำกัด
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท เจริญยิ่ง (888) จำกัด
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค กรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท มหาชน เคเบิลทีวี จำกัด
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ศาลล้มละลายกลาง
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจรายวัน
กรุงเทพมหานคร สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์มติชน
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ข่าวสด
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายทั้งหมด มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายทั้งหมด เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายทั้งหมด มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายทั้งหมด มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายทั้งหมด สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรม “สวนสัตว์ปลอดบุหรี่ และโครงการบ้านปลอดบุหรี่” เมื่อวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2550 ณ ลานสวนหย่อมหน้าบ่อฮิปโปโปเตมัส สวนสัตว์ดุสิต เพื่อขานรับกระแสความตื่นตัวของประชาชนเรื่อง อันตรายของการได้รับควันบุหรี่ ซึ่งทางสวนสัตว์ต้องการเป็นแบบในการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดให้สวนสัตว์เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และส่งเสริมให้ครอบครัวต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำบ้านให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพราะสวนสัตว์เป็นสถานที่สาธารณะที่ครอบครัวใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ดังนั้นสวนสัตว์จึงเป็นแหล่งสื่อสารกับทุกบ้านและทุกครอบครัว ให้เห็นความสำคัญของการการป้องกันคนในครอบครัวให้ปลอดพ้นจากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ รวมทั้ง สัตว์นานาชนิดที่อยู่ภายในสวนสัตว์ต่างๆ โดยธรรมชาติจะดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ปราศจากควันบุหรี่
กรุงเทพมหานคร สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ 1 1
กาญจนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนมีเดียเรดิโอทองผาภูมิ 99.00 MHz
กาญจนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ พล.ร.9ค่ายสุรสีห์ 101.50 MHz
กาญจนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงฯ 102 MHz
กาญจนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV
กาญจนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ฅนไทยกาญจน์
กาญจนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงฯ RNN.FM.95.00 MHz
กาญจนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงฯ 99.25 MHz
กาฬสินธุ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์ Fm. 104 MHz สหพันธุ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
กาฬสินธุ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุfm.105.00 MHZ.
กาฬสินธุ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุfm.105.00 MHZ.
กาฬสินธุ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุแสงทองเรดิโอ 95.0 MHz
กาฬสินธุ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนคนลุ่มภู Fm 10.500 MHz
กาฬสินธุ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนดอนจาน Fm.105.00
กาฬสินธุ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน
กาฬสินธุ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุแจนแลนเรดิโอ
กาฬสินธุ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุอสม.สถานีวิทยุชุมชนคนรัก สุขภาพ Fm.100.30 MHz
กาฬสินธุ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ FM 91.50 MHz,Fm106.25
กำแพงเพชร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.กำแพงเพชร
กำแพงเพชร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ปชส.กำแพงเพชร
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน การบริหารจัดการงานผ่านกลุ่มกิจการนักเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ มีโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในแผนปฏิบัติราชการ และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกาศนโยบายโดยผู้บริหาร ติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างเด่นชัด สร้างภูมิคุ้มกันโดยสอดแทรกเนื้อหาเรื่องบุหรี่ มีแกนนำช่วยขับเคลื่อนงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ผลิตสื่อรณรงค์ด้วยตนเอง เช่น มิวสิควีดิโอเพลง โมเดลสามมิติ ฯลฯ. ส่งต่องานจากพี่สู่น้อง และการคัดกรองนักเรียนที่สูบบุหรี่เพื่อการช่วยเลิก
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนโนนหันวิทยายน ผู้บริหารประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันทุกรูปแบบ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม จัดสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นพร้อมกับบูรณาการเรื่องบุหรี่อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านสะอาด
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกัน จัดสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อผู้สูบบุหรี่ โดยติดสติกเกอร์ในที่ที่เหมาะสม มีการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงการเข้าถึงชุมชน บูรณาการแบบหลากหลายทั้งในรายวิชาเรียนและกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน โดยให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกกิจกรรม มีระบบการช่วยเลิกบุหรี่ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน และทางโรงเรียนยังดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และยั่งยืนในอนาคตต่อไป
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์อบต.ก้าวหน้า
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค FM 88.75 วิทยุโพธิ์พิทักษ์
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค FM 100.75 เอ็นจอยเรดิโอ
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค วิทยุคนเมืองเก่า 87.75
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ตำรวจอีสาน
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค วิทยุคนเมืองพล FM. 94.25
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค วิทยุชุมชน FM 107.5
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดโพธิ์โนนทัน FM 91.00 MHz
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน เครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุมิตรภาพเรดิโอ FM 100 MHz.
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เอ็นเนอร์จีเรดิโอ fm.99.0
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครู
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนโนนหันวิทยายน ครู
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยเสรี
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ข่าวอิสาน
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์อบต.ก้าวหน้า
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนโนนหันวิทยายน (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุโพธิ์พิทักษ์ FM 88.75 MHz (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ขอนแก่น สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเฟริ์สเรดิโอ FM 87.75 MHz (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
จันทบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นิตยสาร อะเบ้าท์จันทร์ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา มีการติดป้ายประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้เห็นอย่าชัดเจน จัดภูมิทัศน์ที่โปร่งโล่ง กำจัดมุมอับลับตา มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและสารนิโคตินในบุหรี่ ในทุกภาคเรียน เพื่อคัดแยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อการแก้ไขต่อไป โดยได้มีการติดต่อกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ ในการส่งต่อเพื่อทำกิจกรรมจิตบำบัด
ชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
ชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยาลัยเมืองชลพณิชยการ
ชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนวัดบุญญราศรี
ชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ(อาชีวศึกษา) จัดกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลพนัสนิคมและใช้หญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี่ ซึ่งได้รับความสมัครใจจากนักศึกษาที่จะเลิกบุหรี่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้มีการรณรงค์ออกสู่ชุมชนโดยใช้เสียงตามสายและเดินรณรงค์อีกด้วย
ชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บรรณาธิการข่าวเคเบิลสัตหีบ
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ผอ.สถานีวิทยุชุมชนสัตหีบสัมพันธ์
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค knowledge station FM 96.25
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ผู้ประกาศข่าวเคเบิลสัตหีบ ชลบุรี
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค FM 107.25 ชลบุรี
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค FM 91.25
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค FM 95.75
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีเวก้าเวฟ FM91.50 MHz
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ FM.98.50 MHz
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ FM.98.50 MHz
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน DBAC RADIO
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีโทรทัศน์ช่อง7
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เคเบิ้ลทีวี
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุFm 95.25
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุFm 95.25
ชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี เครือข่ายทั้งหมด สวนสัตว์เขาเขียว พ.ศ.2552 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนป้ายบอร์ดรูปสัตว์ต่าง ๆ ป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้คนที่มาเยือนได้ถ่ายภาพแลเป็นสื่อรณรงค์ ติดตามทางเดิน หน้ากรงสัตว์ เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าสวนสัตว์เป็นเขตปลอดบุหรี่
ชัยนาท สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.บ้านเมือง
ชัยนาท สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท FM 105.50
ชัยภูมิ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนคนใจใส F.M.105.00 MHz. ผู้บริหารสถานีวิทยุ
ชัยภูมิ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ จส.5 ชัยภูมิ / ผู้บริหารวิทยุชุมชนใจใส (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ชัยภูมิ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาม.ราชภัฏชัยภูมิ.ชั้น 4
ชัยภูมิ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนคนใจใส F.M.105.00 MHz.
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลภูเขียว
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลคอนสวรรค์
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 ลงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ในชุมชน (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย ดำเนินโครงการหมู่บ้านเด่น “กระถางรวมใจต้านภัยบุหรี่”
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด ดำเนินกิจกรรม โครงการ “บิณฑบาตบุหรี่เลิกบุหรี่เข้าพรรษา”
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมั่งงอย พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 สนับสนุนงานบุญปลอดบุหรี่ในพื้นที่
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเด่น โครงการ มะลิมาลัยร้อยใจผู้เลิกบุหรี่สำเร็จ หมู่ 4 บ้านหลุบเพ็ก ต.ห้วยไร่
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเด่น โครงการ “โปร่งคลองสามัคคีเลิกบุหรี่ได้ด้วยใจ ทุกคนปลอดภัยไร้ควันบุหรี่” หมู่ 7 บ้านโปร่งคลอง ต.บ้านโสก
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหวาย พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสามหมอ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสวรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเด่น โครงการ “ก๊อก ก๊อก ก๊อก มาเลิกบุหรี่กันเถอะ” พื้นที่ หมู่ 9 บ้านหนองเม็ก ต.โคกมั่งงอย (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเสลา ดำเนินกิจกรรมโครงการ “ชุมชนโนนเสลาเมืองแห่งอารยะธรรมแห่นาคโหด ดินแดนบ้านปลอดบุหรี่” ต.หนองตูม
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวพรม ดำเนินกิจกรรม งานบุญประเพณีแห่บั้งไฟปลอดบุหรี่ และโครงการหมู่บ้านเด่น “จุดดับ สู่จุดเริ่มต้น” ต.หนองคอนไทย
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวพักเกวียน พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ )
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่พัฒนา พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยหินฝน พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชัยภูมิ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ชุมพร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ F.M. 9.60 จ.ชุมพร และเว็บประชาสังคม จ.ชุมพร
ชุมพร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ภาคประชาคม จ.ชุมพร
ชุมพร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4
ชุมพร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บก.นสพ.หลักเมือง (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ชุมพร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ไอพีเอ็ม ชุมพรแชลแนล
ชุมพร สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ อบต.บางน้ำจืด (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ชุมพร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.หลักเมือง ชุมพร
ตรัง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ทับเที่ยงนิวส์
ตรัง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ทับเที่ยงนิวส์
ตรัง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ FM 98.2 MHz
ตรัง สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนปะเหรียนผดุงศิษย์ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ตรัง สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลห้วยยอด (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ตราด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตราด
ตราด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด
ตราด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สยามเคเบิ้ลทีวี
ตราด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน
ตราด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนแฟมิรี่นิวส์เรดิโอ
ตราด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
ตราด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ตราดนิวส์
ตราด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนเนินทรายสัมพันธ์
ตาก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค น.ส.พ. ชาวตาก
ตาก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสียงเสรี
ตาก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสียงเสรี
ตาก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์จ.ตาก
ตาก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีเคเบิ้ลทีวี จ.ตาก
ตาก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุวังเจ้าเรดิโอ 106.50
นครนายก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
นครนายก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
นครนายก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสียงสาลิกา
นครนายก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสียงสาลิกา
นครนายก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์เสียงสาลิกา
นครนายก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์เสียงสาลิกา
นครนายก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
นครนายก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
นครปฐม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.นครปฐมนิวส์
นครปฐม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ ธรรมพัฒนา 89.75 MHz
นครปฐม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก
นครปฐม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุคลองจินดา 90.75 MHz
นครปฐม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุคลองจินดา 90.75 MHz
นครปฐม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
นครปฐม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นครราชสีมา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนบุญวัฒนา ดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามมาตรการ 9 ด้าน อย่างครบถ้วน ต่อเนื่อง ด้วยการที่ผู้บริหารเห็นความสำคัญ ด้วยเล็งเห็นถึงผลกระทบในระยะยาวที่จะเกิดกับเยาวชนสำหรับการเริ่มต้นสูบบุหรี่ ด้วยความร่วมมือของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ ความร่วมมือ การสนับสนุนจากเครือข่ายที่เข้มแข็ง (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
นครราชสีมา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ใช้มะนาวและน้ำเกลือในการช่วยเลิกบุหรี่ของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 25 วัน จึงได้ทดลองกับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่เข้าบำบัด จำนวน 23 คน สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.28 อีก 17 คน ร้อยละ 73.91 กำลังดำเนินการต่อไป
นครราชสีมา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม กิจกรรมพี่สอนน้อง ให้พี่ที่เป็นแกนนำไปสอนน้องโดยการสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดีคาบที่ 7 นอกจากนั้นได้มีการไปให้ความรู้กับนักเรียนประถมในเขตพื้นที่บริการอีกด้วย
นครราชสีมา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี บูรณาการ การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ผ่านเสียงตามสาย,เดินรณรงค์ไม่สูบบุหรี่,จัดนิทรรศการฯ จัดทำป้ายนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง ออกเยี่ยมบ้าน เผยแพร่ในชุมชน
นครราชสีมา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผู้จัดรายการ
นครราชสีมา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นครราชสีมา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว สาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว
นครราชสีมา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ วปถ.3(วิทยุประจำถิ่น 3)
นครราชสีมา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ วปถ.3
นครราชสีมา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.โคราชคนอีสาน
นครราชสีมา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.โคราชคนอีสาน
นครราชสีมา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน/คนอีสาน
นครราชสีมา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
นครราชสีมา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
นครราชสีมา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
นครราชสีมา เครือข่ายทั้งหมด สวนสัตว์นครราชสีมา พ.ศ.2552 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนป้ายบอร์ดรูปสัตว์ต่าง ๆ ป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้คนที่มาเยือนได้ถ่ายภาพแลเป็นสื่อรณรงค์ ติดตามทางเดิน หน้ากรงสัตว์ เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าสวนสัตว์เป็นเขตปลอดบุหรี่
นครราชสีมา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
นครราชสีมา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลโชคชัย (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ )
นครราชสีมา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียน บ้านลาดบัวขาว (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
นครศรีธรรมราช สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บ.เอสเอส โปรโมชั่น จก.
นครศรีธรรมราช สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสรีราษฎร์
นครศรีธรรมราช สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ (นครศรีธรรมราช)
นครสวรรค์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานครสวรรค์
นครสวรรค์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์
นครสวรรค์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
นนทบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีบางใหญ่เรดิโอ FM.99.75 MHz
นนทบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุบัวทองสแควร์เรดิโอ FM.99.75 MHz
นนทบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
นนทบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
นนทบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สถาบันพระปกเกล้า
นนทบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 รายสัปดาห์
นนทบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บริษัท 3 เอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
นนทบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
นนทบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถาบันการจัการปัญญาภิวัตน์
นนทบุรี เครือข่ายทั้งหมด สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
นราธิวาส สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สวท.นราธิวาส
นราธิวาส สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ อสมท.FM. 96.0
นราธิวาส สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียง
น่าน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ บุคคล
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บุคคล
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บุคคล
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ททบ.5
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ข่าวเมืองน่าน
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ไทยนิวส์ / นสพ.พลังชน
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เนชั่น
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุFm.101 จ.น่าน
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.น่าน
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุวิทยุชุมชนคาวบอยเรดิโอ
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์น่าน
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์น่าน
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สปริงส์นิวส์
น่าน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หจก.เทพสยามเคเบิ้ลทีวีน่าน
บุรีรัมย์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค กองทุนสวัสดิการชุมชน / นักจัดรายการวิทยุชุมชน
บุรีรัมย์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานี เมืองแคน เรดิโอ FM. 102.50 MHz.
บุรีรัมย์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานี เมืองแคน เรดิโอ FM. 102.50 MHz.
บุรีรัมย์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานี เมืองแคน เรดิโอ FM. 102.50 MHz.
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลพุทไธสง
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลพุทไธสง
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสำราญ พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำดวน พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสูงเนิน พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันทรารมย์ ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเด่น งานบุญประเพณีปลอดบุหรี่ หมู่ 6 บ้านระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต็ง ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเด่น รวมพลคนหนองขามข้ามสู่ชุมชน ปลอดควันบุหรี่ หมู่ 14 บ้านหนองขาม ต.หนองเต็ง
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอม พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “ปั่นจักรยาน ต้านภัยบุหรี่”
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภูมิ ดำเนินกิจกรรมโครงการ บวร บ้าน วัด โรงเรียนปลอดบุหรี่
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้แดง พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะครองใต้ พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนใหม่ พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายสอ พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวง พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลกระสัง พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 - 2560
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 ลงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ในชุมชน
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหายโศก พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 ลงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ในชุมชน
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวง พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 ลงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ในชุมชน
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพียแก้ว พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 ลงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ในชุมชน
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงใต้ พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 ลงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ในชุมชน
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 ลงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ในชุมชน
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลพุทไธสง พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 ลงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ในชุมชน (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
บุรีรัมย์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมให้ปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558 – 2560
ปทุมธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุท้องถิ่นหนองเสือ
ปทุมธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค MSS เคเบิ้ลทีวี
ปทุมธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวไทย TV 9
ปทุมธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปทุมธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปราจีนบุรี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ปราจีนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเสียงจากโครงการรักษ์ไทย FM 96.75 MHz.
ปราจีนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน FM 107.75 MHz. รักบ้านเกิดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค รายการวิทยุพล ร.2
ปราจีนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุประจันตาคาม
ปราจีนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุวทท.บ้านโคกอุดม Fm.103.00 Mhz.
ปราจีนบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ปัตตานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ อสมท.ปัตตานี
ปัตตานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ
ปัตตานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์ปัตตานี
ปัตตานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
พระนครศรีอยุธยา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ FM 96.25 MHz อยุธยาศรีพัชริน
พระนครศรีอยุธยา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ FM.94.25 คนทุ่งมะขามหย่อง
พระนครศรีอยุธยา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พะเยา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.พะเยาโพสต์
พะเยา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค โมเดิร์นไนน์ทีวี จ.พะเยา
พังงา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ปักษ์ใต้ดูเดย์
พังงา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์
พังงา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ข่าวสด ประจำ จ.พังงา
พังงา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสียงพังงา /และประชาคมท้องถิ่น
พังงา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสียงพังงา
พังงา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านบางหลาม (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
พังงา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุซิตี้มีเดียเรดิโอ
พังงา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ อสมท พังงา
พังงา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ปักษ์ใต้ทูเดย์
พังงา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุพิงงาเรดิโอ 93.75 MHz.
พังงา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ )
พังงา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ )
พังงา เครือข่ายทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบล กะไหล (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
พัทลุง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เวิร์คนิวส์
พัทลุง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค TPBS พัทลุง
พัทลุง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เวิร์คนิวส์
พิจิตร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บมจ.อสมท.สาขาพิจิตร 1
พิจิตร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค วิทยุสิทธิสตรี 98.50 พิจิตร
พิจิตร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 พิจิตร
พิจิตร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุตำรวจภูธร ภาค 6 (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
พิจิตร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุสิทธิสตรีเมืองพิจิตร และหัวหน้าฝ่าย บ.ซาวด์มีเดีย
พิจิตร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์จ.พิจิตร
พิจิตร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สวท.พิจิตร
พิจิตร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุฯตำรวจภูธร ภาค 6
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ประชาติ
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ สวส.ทภ.3 สน. (เมืองสองแคว)
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ SME เรดิโอ
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวออนไลน์พิดโลกนิวส์
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค วิทยุเพื่อความมั่นคง บางระกำเรดิโอ
พิษณุโลก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
พิษณุโลก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
พิษณุโลก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านนาหนอง
พิษณุโลก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
พิษณุโลก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
พิษณุโลก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
พิษณุโลก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
พิษณุโลก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนนครไทย (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ประชามติ บรรณาธิการข่าว
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ FM87.5 mhz rado x
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ SME เรดิโอ
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ ว.พล.ร.4
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ ว.พล.ร.4
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์จ.พิษณุโลก
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สวส.ทภ.3 สน. (เมืองสองแคว)
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สวส.ทภ.3 สน. (เมืองสองแคว)
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สวส.ทภ.3 สน. (เมืองสองแคว)
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวออนไลน์พิดโลกนิวส์
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หจก. วายซีอี ยัง ครีเอทีฟ เอนเตอร์เทนเมนท์
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ประชามติ
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.สันติภาพ
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.พิษณุโลก
พิษณุโลก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
พิษณุโลก สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ประชามติ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
พิษณุโลก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ )
พิษณุโลก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ภูเก็ต สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค idea tv8 Phuket
ภูเก็ต สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์นสพ.อาณาจักร (ภาคใต้)
ภูเก็ต สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุบันซ้านF.M.94.5 Mhz
ภูเก็ต สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.อาจักร (ภาคใต้)
มหาสารคาม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ในการดำเนินร.ร.ปลอดบุหรี่ คณะผู้บริหารร.ร.ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานเป็นอย่างดี โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงานดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ วันอาเซียน และกีฬาสีภายในโรงเรียน เป็นต้น
มหาสารคาม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนคนวาปี..( Fm 103.70 Mhz )
มหาสารคาม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน อ.โกสุมพิสัย(Fm 97.50 Mhz)
มหาสารคาม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน อ.เชียงยืน (Fm 103.75 Mhz)
มหาสารคาม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนออนซอนอีสาน อ.เมืองมหาสารคาม (Fm 89.75 Mhz)
มหาสารคาม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนสหกรณ์ อ.บรบือ..(Fm 106.25 Mhz)
มุกดาหาร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค มุกดาหารนิวส์
มุกดาหาร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค T.V.3
ยะลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
ยะลา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ยะลา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ยะลา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลรามัน (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ยโสธร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
ยโสธร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมนักจัดรายการวิทยุจ.ยโสธร
ยโสธร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค รายการวิทยุ Fm 99.75 MHz
ยโสธร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนท้องถิ่นเมฆอรุณ
ยโสธร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนบ้านเฮา F.M.106.75 MHz.
ยโสธร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเสียงนาโส่ F.M.107.50 MHz.
ระนอง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ภาคประชาสังคม
ระนอง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ภาคประชาสังคม
ระนอง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.สมิหลา ไทมส์
ระยอง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.กรุงไทธุรกิจ
ระยอง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ราชบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ไทยพัฒนานิวส์ ราชบุรี
ราชบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนคนปากปากท่อ ราชบุรี
ราชบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ไทยพัฒนานิวส์
ราชบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนบ้านหนองกบ
ราชบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุสัมพันธ์สื่อสารมวลชน
ราชบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนนาวเรดิโอ
ร้อยเอ็ด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนพนมไพร FM 104.50 MHz
ร้อยเอ็ด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง กรีนเรดิโอร้อยเอ็ด (กอ.รมน.)
ร้อยเอ็ด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีดอนปู่ตา
ร้อยเอ็ด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุพัฒนาท้องถิ่นคนโพนทอง FM 90.90 MHz.
ร้อยเอ็ด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานี และผู้ประสานงานภาค
ร้อยเอ็ด สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีโพธิ์ชัยเรดิโอ
ลพบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร จ.ลพบุรี FM.101.50 MHz
ลพบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนคนแก่งผักกูด FM. 104.75 MHz
ลำปาง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เมืองรถม้า
ลำปาง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เมืองรถม้า
ลำปาง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ลำปางนิวส์
ลำปาง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.สะกิดข่าว
ลำปาง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.สะกิดข่าว
ลำปาง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.ลำปาง
ลำปาง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมผู้สื่อข่าวภาคเหนือ จ.ลำปาง
ลำพูน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.จามเทวีนิวส์ ลำพูน
ลำพูน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ MK Radio
ลำพูน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สาธารณสุขจังหวัดลำพูน (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ลำพูน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จ.ลำพูน (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
ศรีสะเกษ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์ จ. ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เดลินิวส์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน /นสพ.ประชารัฐ
ศรีสะเกษ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.อบต.ก้าวหน้าศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์จ.บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สกลนคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ทันเหตุการณ์
สกลนคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ข่าวทั่วไทย
สกลนคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สื่อมวลชนท้องถิ่น
สกลนคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.สกลนคร
สกลนคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ประชาไท
สกลนคร สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุข จ.สกลนคร (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สกลนคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมนักข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านหินผุด
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนอักษรศิริ
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านไร่
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บจก.ไอดีเรดิโอ กรุ๊ป 1997
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.สมิหลาไทมส์ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ศูนย์ข่าวบ้านเรา www.gimyong.com
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค Hi Cable TV
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ขวานทอง
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค IPM TV ดาวเทียมสงขลาแชนแนล
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.มิเลเนียมโพสต์
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ. สยามทักษิณ
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์ บ้านข่าว
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค Fm91.50mhz.มหานครหาดใหญ่เรดิโอ
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค กรุงเทพธุรกิจ และสมาร์นิวส์
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.สมิหลาไทมส์
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ. สยามทักษิณ
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค Hi Cable TV
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ขวานทอง
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นิตยสาร นิวส์ แมกกาซีน
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ศูนย์ข่าวบ้านเรา
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.สถานการณ์ จ.สงขลา
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค IPM TV ดาวเทียมสงขลาแชนแนล
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.มิเลเนียมโพสต์
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บจก.ไอดีเรดิโอ กรุ๊ป 1997 (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมรักษ์ทะเลไทย
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บจก.ไอดีเรดิโอ กรุ๊ป 1997
สงขลา สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์สมิหลาไทม์
สงขลา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สงขลา เครือข่ายทั้งหมด สวนสัตว์สงขลา พ.ศ.2552 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนป้ายบอร์ดรูปสัตว์ต่าง ๆ ป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้คนที่มาเยือนได้ถ่ายภาพแลเป็นสื่อรณรงค์ ติดตามทางเดิน หน้ากรงสัตว์ เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าสวนสัตว์เป็นเขตปลอดบุหรี่
สตูล สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.คมชัดลึก (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สตูล สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ94 PFM we love Satun
สตูล สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ส่องใต้ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สตูล สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เดลินิวส์
สตูล สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค TNN24 ประจำจ.สตูล
สมุทรปราการ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
สมุทรปราการ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมุทรปราการ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่
สมุทรสงคราม สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.สยามรัฐรายวัน
สมุทรสาคร สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.อาชญากรรม
สระบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ How Radio FM 97.50 MHz
สระแก้ว สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
สระแก้ว สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุคนชาววัง
สระแก้ว สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐและสื่อวิทยุ สระแก้ว
สระแก้ว สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ 104.5 Mhz คนชาววัง
สิงห์บุรี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลบางระจัน
สุราษฎร์ธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนมหาราช 2 ประกาศนโยบายโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ ประชาสัมพันธ์ให้รู้ทั่วกัน
สุราษฎร์ธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนพระแสงวิทยา
สุราษฎร์ธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)
สุราษฎร์ธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
สุราษฎร์ธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน FM 102.25 MHz
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน FM 102.25 MHz
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บรรณาธิการ นสพ.พลังราษฎร์
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บรรณาธิการ นสพ.กระแสข่าวเซาท์เทริน
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บรรณาธิการ นิตยสารไทยโปลิศ
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นักจัดรายการ พลังราษฎร์ พลังข่าว" / 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย โครงการสมุยปลอดบุหรี่ ปี 2557- 2558
สุราษฎร์ธานี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดปลอดบุหรี่ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน FM 102.25 MHz
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน FM 102.25 MHz
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.กระแสข่าวเซาท์เทริน
สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.พลังราษฎร์
สุรินทร์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุอาสากู้ชีพตะเบียงเตีย FM 103.50
สุรินทร์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานี วิทยุชุมชนคนริมบึง FM 105.00
สุรินทร์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีชุมพลคนรักบ้านเกิด FM 91.50 MHz.
สุรินทร์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนคนเกาะแก้ว FM 104.75 MHz.
สุรินทร์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สวท.สุรินทร์ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สุรินทร์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง
สุรินทร์ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลสุรินทร์ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
สุโขทัย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค น.ส.พ. ภูไท
สุโขทัย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค น.ส.พ. ภูไท
สุโขทัย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสียงชนบท
สุโขทัย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสียงชนบท
สุโขทัย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เอเชียแปซิฟิกเอเปคนิวส์
สุโขทัย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ จ.สุโขทัย
สุโขทัย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนคนทุ่งเสลี่ยม FM. 101
หนองบัวลำภู สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง 103.75
อำนาจเจริญ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ โรงเรียนได้มีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ 7 องค์ประกอบสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งจะเริ่มโดยการประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบว่าโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยที่จะระบุหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลนักเรียนที่สูบบุหรี่โดยการให้คำปรึกษาและใช้สมุนไพรในการช่วยเลิกบุหรี่อีกด้วย
อำนาจเจริญ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์ จ. อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมนักจัดรายการวิทยุ
อำนาจเจริญ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนเมือง
อำนาจเจริญ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนเมืองบุ่ง 93.00 MHz
อำนาจเจริญ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนบุ่งประเสริฐ 101.25 MHz
อำนาจเจริญ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนนาไร่ใหญ่สัมพันธ์ 88.75 MHz
อำนาจเจริญ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เครือข่ายผู้บริโภค จ.อำนาจเจริญ
อุดรธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์เสียงไท
อุดรธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานี
อุดรธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุมิ่งเมืองกู้แก้ว
อุดรธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนโมเดิร์นเรดิโอ FM 101.75 MHz
อุดรธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุพอเพียงสถานีวิทยุชุมชน
อุดรธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมแสงเรดิโอ FM 89.25 MHz.
อุตรดิตถ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บุคคล
อุตรดิตถ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เคเบิ้ลทีวี อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ไทยนิวส์
อุตรดิตถ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ Fm. 104.50
อุตรดิตถ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ Fm.107
อุตรดิตถ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สวท.อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ เครือข่ายทั้งหมด เครือข่ายเยาวชนกลุ่มแมลงปกปีกแก้ว
อุทัยธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.อินไซต์อุทัยธานี
อุทัยธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.อินไซต์อุทัยธานี
อุทัยธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค วิทยุชุมชนคนลานสัก
อุทัยธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์จ.อุทัยธานี
อุทัยธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.แอดนิวส์
อุทัยธานี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลอุทัยธานี กลุ่มงานจิตเวช (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ )
อุทัยธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์แอดนิวส์ อุทัยธานี (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ )
อุบลราชธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนนารีนุกูล (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ ) ติดป้ายขนาดใหญ่บริเวณหน้าโรงเรียน นำขบวนโยธวาทิต และนักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมเดินรณรงค์ วันที่ 31 พ.ค.เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ WIIR 97.25MHz
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ 91.50 MHz คลื่นประชาชน
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน อุบลราชธานี
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เอกชนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมเพื่อผู้บริโภค
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ FM 103 อุบลคลื่นคนสู้ชีวิต
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนสหกรณ์ร่วมใจ FM. 97.75 MHz
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุวัดแสนสุข
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุคลื่นดีศรีประดู่ 96.50 MHz
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนเมืองอุบลราชธานี F.M.102.5 MHz.
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ WIIR 97.25MHz
อุบลราชธานี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุข
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ศูนย์ยุวพุทธพัฒนาฯ
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค กลุ่มสืบสานภูมิปัญญา
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จ.อุบล
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค รายการโสภณเคเบิ้ลทีวี
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค พระครูสังฆรักษ์ จันดี สุจนโท
อุบลราชธานี เครือข่ายทั้งหมด พระมงคล จรตถิโก
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ประชาคมงดเหล้าอุบล
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค NBT อุบลฯ
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
อุบลราชธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สพม.29 จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ผู้สื่อข่าว (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
อุบลราชธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
อุบลราชธานี สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
อ่างทอง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
อ่างทอง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เอกราชนิวส์
อ่างทอง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เมืองโอ่งนิวส์
อ่างทอง สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค บ.อ่างทองเคเบิลทีวี จก.
เชียงราย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) คณะผู้บริหารตลอดทั้งคณะครูทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นอย่างดี ทำงานร่วมกันทั้งคณะครูและนักเรียนเป็นไปอย่างดียิ่ง ทำให้สภาพบริบทของโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100%
เชียงราย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เชียงรัฐ / พะเยาเพรลส
เชียงราย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เชียงรัฐ / พะเยาเพรลส
เชียงราย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.นครเชียงราย
เชียงราย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
เชียงราย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 015 เชียงราย
เชียงราย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน FM.97.75
เชียงราย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
เชียงราย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
เชียงราย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย
เชียงราย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ “เคลื่อนงานด้วยภาพจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ปลอดบุหรี่ คู่กับงานป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่”
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด นำโครงสร้างระบบ ถนนปชต. (5A) เข้าสู่งานประจำ - จัดทำประกาศของโรงพยาบาลดอยสะเก็ดปลอดบุหรี่ 100 %
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลแม่แตง การจัดสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ ขยายงานสู่ชุมชน
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลแม่ออน การบูรณาการงบประมาณในการดำเนินการเช่นงบการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และยาเสพติด
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลสันกำแพง มีการดำเนินงานโดยใช้หลักการบูรณาการ กับ ชุมชน และเน้นการช่วยให้คนเลิกสูบบหรี่ กับการใช้สมุนไพร หญ้าดอกขาว
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลสันทราย การดำเนินงานร่วมกับ รพ สต. โรงเรียน และ อสม. ในการทำโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายสู่ชุมชน
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลสันป่าตอง การดำเนินงานโดยยึดหลักเครือข่าย รพ สต. โรงเรียน และ อสม. ในการทำโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายสู่ชุมชน
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลสารภี การทำโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ การบูรณาการแบบ 4 องค์กรหลัก โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน และสถานีตำรวจ
เชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาตั้งแต่ปี 2551 โดยผู้อำนวยการประกาศนโยบายเพื่อวิทยาลัยปลอดบุหรี่ แจ้งให้ผู้ปกครอง บุคลากร และนักศึกษา รับทราบโดยทั่วกันในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ส่งนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการและขบวนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มาตลอดทุกปี
เชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาสูบบุหรี่มีหลากหลายรูปแบบ ที่สุดแล้วค้นพบว่าวิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
เชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนครูบุคลกรและชุมชนจัดกิจกรรม ทั้งภายภายนอกโรงเรียนเป็นประจำและต่อเนื่อง
เชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กิจกรรมมะนาวช่วยเด็กไทยเลิกบุหรี่ เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกบุหรี่โดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง ครู และนักเรียนที่รับผิดชอบงาน คือ สารวัตรนักเรียน ชุมนุมเด็กไทยไร้ควันบุหรี่ จนสามารถช่วยเหลือนักเรียนและทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้อย่างแท้จริง (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
เชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ บูรณาการในกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียนโดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม
เชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียนเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ ตลาดช้างเผือก และชุมชมรอบ ๆ โรงเรียน จัดป้ายนิเทศและติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน ลานจอดรถและยานพาหนะของโรงเรียน ให้ความรู้ในวิชาสุขศึกษา จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่
เชียงใหม่ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนแกนนำและนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ผ่านกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ และแข่งขันการผลิตสื่อ-นวัตกรรมใหม่ ๆ ในรูปของโครงานที่ช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนได้เข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ และวิธีการเลิกบุหรี่ และสามารถเผยแพร่ออกสู่ชุมชนได้
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค คุณอุบลนัดดา สุภาวรรณ
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค คุณอำนาจ จงยศยิ่ง
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว
เชียงใหม่ เครือข่ายทั้งหมด สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ เครือข่ายทั้งหมด สถานีตำรวจภูธรสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ -จัดสภาพแวดล้อมในสถานีเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % -ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด -บูรณาการงานบุหรี่ร่วมกับ โรงพยาบาล โรงเรียน
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี อำเภอสารภีต้นแบบปลอดบุหรี่ -นำร่องหมู่บ้านปลอดบุหรี่ บูรณาการงานด้านควบคุมยาสูบร่วมกับ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน และ โรงพัก
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โครงการเมืองปลอดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุข อ.สารภี สาธารณสุขอำเภอ
เชียงใหม่ เครือข่ายทั้งหมด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสารภี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค TV 11 เชียงใหม่
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เชียงใหม่นิวส์
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เชียงใหม่นิวส์
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ไทยนิวส์
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ภาคเหนือ
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ภาคเหนือรายวัน
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ กรมการรักษาดินแดง จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนวัดจันทร์
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน Fm. 100
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ปชส.กำแพงเพชร
เชียงใหม่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เชียงใหม่นิวส์
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุข อ.สารภี
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลสารภี (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
เชียงใหม่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สาธารณสุขอำเภอฝาง (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
เชียงใหม่ เครือข่ายทั้งหมด เครือข่ายรณรงค์บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ)
เชียงใหม่ เครือข่ายทั้งหมด สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรม “สวนสัตว์เชียงใหม่และบ้านปลอดบุหรี่” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 - 21 ธันวาคม 2551 ณ บริเวณหน้าลานแสดงความสามารถสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อขานรับกระแสความตื่นตัวของประชาชนเรื่อง อันตรายของการได้รับควันบุหรี่ ซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่ต้องการเป็นแบบอย่างในการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดให้สวนสัตว์เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้ครอบครัวต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำบ้านให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพราะสวนสัตว์เป็นสถานที่สาธารณะที่ครอบครัวใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ดังนั้นสวนสัตว์จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งสื่อสารกับทุกบ้านและทุกครอบครัว ให้เห็นความสำคัญของการป้องกันคนในครอบครัวให้ปลอดพ้นจากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ รวมทั้ง สัตว์นานาชนิดที่อยู่ภายในสวนสัตว์ต่างๆ โดยธรรมชาติจะดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ปราศจากควันบุหรี่
เพชรบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สำนักข่าวพีพีนิวส์เพชรบุรี-ประจวบฯ
เพชรบุรี สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน vfm อ.ท่ายาง
เพชรบูรณ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค น.ส.พ.ฐานทองธุรกิจ
เพชรบูรณ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ. เพชรบูรณ์โพสต์
เพชรบูรณ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ท้องถิ่นเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ทุ่งเศรษฐี
เพชรบูรณ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.ทุ่งเศรษฐี
เพชรบูรณ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค วิทยุกระจายเสียง 921
เพชรบูรณ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนเพชรบูรณ์ซิตี้เรดิโอ
เพชรบูรณ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สมาคมอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน
เพชรบูรณ์ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เครือข่ายอาสาสมัคร นักสื่อสารชุมชน
เลย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนรักษ์ไทยเรดิโอ FM 102.75 MHz.
เลย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชนหนองหินเรดิโอ FM 87.75 MHz.
เลย สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุชุมชน NP เรดิโอ FM 97.0 MHz.
เลย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สาธารณสุขจังหวัดเลย
เลย สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สาธารณสุขจังหวัดเลย
แพร่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.แพร่ข่าว
แพร่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสียงแพร่
แพร่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค นสพ.เสียงแพร่
แพร่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุ อสมท. จ.แพร่
แพร่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง FM97.0
แพร่ สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง FM97.5
แม่ฮ่องสอน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สนง.ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ )
แม่ฮ่องสอน เครือข่ายทั้งหมด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ )
แม่ฮ่องสอน สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน (ผู้นำด้านการควบคุมยาสูบ )