2557/07/15 ไมเคิล ดัดลาส ห่วงสุขภาพ ภรรยา

2566/08/25 คิลเลียน เมอร์ฟี ไม่รับบทสูบบุหรี่อีกแล้ว

2566/06/14 อาลัย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

2566/01/19 อาลัย นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ