2566/10/27 แฉ

2566/07/08 ถ้าบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย จะคุมบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนได้หรือ

2566/06/27 ช่วยกันสื่อสารถึงพรรคการเมือง

2566/03/22 ฟังเสียงประชาชน

2566/02/20 บริษัทบุหรี่ กับกลุ่มลาขาดควัน

2566/02/15 ดร.สมพงษ์ บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย

2565/11/02 ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า...รัฐบาลต้องบังคับให้การกระทำสิ่งสกปรกนี้

2565/10/31 เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า อ้างว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่อยู่แล้ว

2565/08/01 สูบบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งในคน ซ้ำรอยประวัติศาสตร 60 ปีก่อน

2565/05/11 นายกตู่ จะเจอการวิ่งเต้น เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่อเมริกาหรือไม่

2565/04/17 ความพยายามของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ในการเปิดตลาดบุหรี่ไฟฟ้า สิ่งที่สังคมไทยควรจะเรียนรู้

2565/02/17 อิทธิพลยิ่งใหญ่ของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ

2565/02/07 เปิดโปงเล่ห์กลบริษัทบุหรี่

2565/01/30 เขาวิ่งเต้นให้ยกเลิก การห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า แสดงว่า การห้ามขาย ดีต่อส่วนรวม

2565/01/27 ใครอยู่เบื้องหลังกระบวนการวิ่งเต้น

2565/01/20 เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าอ้างนักวิจัยที่รับทุนบริษัทบุหรี่ สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า

2565/01/13 เปิดโปง World Vapers' Alliance เครือข่ายที่หนุนบุหรี่ไฟฟ้า