2566/10/11 ความผูกพันของประเทศไทยกับมาตรา 5.3

2566/10/10 การตั้งบุคคลจากธุรกิจยาสูบเป็นกรรมาธิการฯ

2566/08/10 บุหรี่ไฟฟ้า ต้องกวาดล้างการนำเข้า และขาย

2566/07/17 ไม่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ในที่สาธารณะ

2566/06/21 รัฐบาล จะเลือกสุขภาพประชาชน หรือ เงิน

2566/04/27 6 พรรคใหญ่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าเสรี

2566/03/30 กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในโรงหนัง

2566/03/14 สำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายพรรคการเมืองเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า

2566/03/03 ยังไม่ช้าเกินไป ที่จะเร่งบังคับใช้กฎหมายจริงจัง

2566/03/01 ไทยมีความพร้อมให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วหรือ

2566/02/20 ผู้ใหญ่ติดยังเลิกยาก กฎหมายจึงต้องป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากบุหรี่ไฟฟ้า

2565/08/31 บุคคลในข่าว อนุทิน ไม่นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

2565/06/07 ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า สังคม ได้ หรือ เสีย

2565/01/06 รมต. และ ส.ส.เสนอให้ประเทศไทย ยกเลิกห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า