• คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 10 พ.ค.2561 - ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 4 พ.ค.2560 - 9 พ.ค.2561
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 13 พ.ค.2559 - 3 พ.ค.2560
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 18 ธ.ค.2558 -12 พ.ค.2559
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 21 ก.ย.2557 - 17 ธ.ค.2558
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 1 เม.ย.2557 - 30 ส.ค.2557
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 10 มิ.ย.2553 - 31 มี.ค.2557
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 14 ต.ค.2551 - 9 มิ.ย.2553
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 30 ธ.ค.2548 -13 ต.ค.2551
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 23 ธ.ค.2546 -29 ธ.ค.2548
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 11 พ.ค.2544 - 22 ธ.ค.2546
 • คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 22 ม.ค.2540 - 10 พ.ค.2544