ฟ้อง'ฟิลลิปมอร์ริส'เลี่ยงภาษี2หมื่นล.ผิดโดนหนักปรับ4เท่า'แคลิฟอร์เนีย ว้าว'จุก ปปง.ไล่บี้อายัด88ล้าน