ลำปางสั่งเข้มงวดสถานบริการ ห้ามขาย-ให้บริการ'บารากู่'