เมืองดอกบัวใช้พื้นที่สร้างสรรค์สร้างต้นแบบดี ตัดตอนนักสูบหน้าใหม่