มอบความรักให้ลูกโดยไม่สูบบุหรี่ในรถ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

logo-smoke

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

 มอบความรักให้ลูกโดยไม่สูบบุหรี่ในรถ

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ในรถขณะที่ลูกนั่งอยู่ด้วย  เพื่อมอบความรักให้แก่ครอบครัวในวันวาเลนไทน์  โดยจากหลักฐานงานวิจัยจากประเทศต่าง ๆ พบว่า  หากมีการสูบบุหรี่ในรถ  ระดับควันบุหรี่ในรถจะสูงกว่าระดับควันบุหรี่ในบ้านที่มีการสูบบุหรี่ถึงสิบเท่า ซึ่งเป็นระดับควันบุหรี่       มือสองที่สูงที่สุดที่เด็กจะมีโอกาสได้รับและเด็กไม่มีทางหนี  เนื่องจากพื้นที่ภายในรถมีขนาดเล็กและอากาศหมุนเวียนอยู่ในที่แคบ ๆ ระดับสารพิษจากควันบุหรี่ที่สูงมากจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเด็กที่นั่งอยู่ในรถ  และแม้ผู้สูบบุหรี่บางคนจะเปิดกระจกสูบบุหรี่ในรถก็ลดระดับสารพิษลงไม่ได้หมด

ทั้งนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เคยสำรวจเด็กนักเรียน ป.2 ถึง ป.4  หนึ่งพันคนใน กทม.และปริมณฑลที่มีพ่อสูบบุหรี่  พบว่าร้อยละ 37 ของเด็กตอบว่าพ่อเคยสูบบุหรี่ในรถขณะที่ลูกอยู่ด้วย ขณะนี้ พบว่า  มีประเทศต่าง ๆ กว่าสิบประเทศที่ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในรถขณะที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นั่งอยู่ในรถด้วย อาทิ  ประเทศออสเตรเลีย  แคนาดา  บาห์เรน  ไซปรัส  มอริเชียส  แอฟริกาใต้ และ 6 รัฐในสหรัฐอเมริกา  โดยนอกจากการคุ้มครองเด็ก ๆ จากควันบุหรี่มือสองแล้ว  การห้ามสูบบุหรี่ในรถยังเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ด้วย  ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  รัฐสภาอังกฤษเห็นชอบที่จะให้มีการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในรถที่มีเด็กอยู่ด้วย  ด้วยคะแนนเสียง 376  ต่อ 107  ทั้งนี้ตนจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติเพื่อพิจารณาผลักดันให้ออกประกาศห้ามสูบบุหรี่ในรถส่วนบุคคลที่มีเด็กนั่งอยู่ด้วย  ซึ่งกฎหมายปัจจุบันห้ามสูบบุหรี่ในรถสาธารณะและรถโรงเรียนเพื่อคุ้มครองเด็กจากควันบุหรี่ในรถอยู่แล้ว ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสติ๊กเกอร์รถคันนี้ปลอดบุหรี่  สามารถขอได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร.0-2278-1828

 

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

 โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799