สนช.รับหลักการร่างพรบ.คุมยาสูบอายุต่ำ20ปีห้ามซื้อคุมเข้มสิงห์อมควัน