ข่าวสื่อมวลชน (Press Release)

31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลก เชิญชวนปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยยาสูบ

31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลก เชิญชวนปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยยาสูบ

ดีเดย์วันครอบครัว ทำบ้านให้ปลอดบุหรี่

ดีเดย์วันครอบครัว ทำบ้านให้ปลอดบุหรี่

ชู อปท.ต้นแบบปลอดบุหรี่ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยม 2564

วันนี้ (7 ธันวาคม 2564) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดเวทีสรุปบทเรียน และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูหน่วยงาน ที่ขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่อย่างโดดเด่น และเผยแพร่ความคืบหน้า ต่อยอดการขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบของชุมชน ขยายเครือข่ายการทำงานชุมชนปลอดบุหรี่ รวมถึง สร้างเกียรติภูมิ ให้คนทำงานควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับพื้นที่

31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลก เชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ

เชิญชวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ใช้โอกาสที่โควิด - 19 ระบาดหนักนี้ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปีนี้คือ Commit to quit หรือ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้กำหนดเป็นคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”

ข้อเท็จจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดา จริงหรือเปล่าที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกบุหรี่

พญ.ดร.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า เผยแพร่ข่าว ผลการวิจัยจาก คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่สรุปว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำทำให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้มากกว่าการใช้นิโคตินทดแทนในการช่วยเลิก หรือเลิกโดยไม่ใช้ตัวช่วยเลย และประเทศไทยควรจะพิจารณาให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายเพื่อลดจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่นั้น

วันมะเร็งโลก 10 ข้อที่จะทำให้ห่างไกลมะเร็งจากบุหรี่

ในโอกาสวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนคนไทยทุกคนให้มีส่วนร่วมในการลดจำนวนคนไทยที่จะเป็นมะเร็ง ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ตามที่ประเด็นรณรงค์วันมะเร็งโลกปีนี้ I Am and I Will : Together, all of our actions matter หรือ ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ศ.นพ. ประกิต เรียกร้องให้คนไทยทุกคน ทั้งที่สูบบุหรี่และไม่สูบ ช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อลดปัญหาโรคมะเร็งในคนไทย เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งที่สำคัญที่สุดของประชากรโลกและของคนไทย จากตัวเลขคนไทยที่สูบบุหรี่ที่ยังมีถึง 10 ล้านคนเศษ จำนวนคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน มีประมาณ 17 ล้านคน และเกือบ 30 ล้านคนที่สัมผัสควันบุหรี่มือสองในที่สาธารณะ โดยควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 70 ชนิด ทำให้อวัยวะคนสูบบุหรี่ หรือคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง สัมผัสสารก่อมะเร็งทุกครั้งที่มีการสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง จนเป็นมะเร็งขึ้นมากกว่า 20 ชนิดตามประกาศขององค์การอนามัยโลก การไม่สูบบุหรี่ การหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง และการป้องกันไม่ให้ลูกหลานสูบบุหรี่ทุกชนิด จะเป็นการลดโอกาสการเป็นมะเร็งที่สำคัญที่สุดของคนไทย ศ.นพ.ประกิต เชิญชวนให้คนไทยทุกคนทั้งที่สูบและไม่สูบบุหรี่ มีส่วนร่วมลดโอกาสการเกิดมะเร็งจากการสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง ด้วยการร่วมรณรงค์ 10 ข้อดังต่อไปนี้

งานวิจัย บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วย ให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาในการใช้โดยปกติ

งานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา นำโดย ศาสตราจารย์สแตนตัน กล๊านทซ์ สืบค้นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์มาแล้วทั้งหมด 64 ชิ้น ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า กับการเลิกสูบบุหรี่ธรรมดา พบว่า งานวิจัย 55 ชิ้น ที่ทำการสำรวจการเลิกสูบบุหรี่ ในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในการใช้ตามปกติ บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้นำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่ธรรมดา

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการสัมมนาเครือข่าย เนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลก 2563 ประเด็น ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ เชิญชวนให้เครือข่ายนักรณรงค์ ให้ความสำคัญในการรณรงค์ถึงผลกระทบของบุหรี่ซึ่งส่งผลร้าย และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปอดอักเสบรุนแรง หากติดเชื้อ COVID–19

ข่าวบุหรี่ในไทย (Clipping News)

สัมภาษณ์พิเศษ \'ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ\'

สัมภาษณ์พิเศษ \'ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ\'

36ปี แห่งการต่อสู้และความภูมิใจ ช่วยคนไทยปอดไร้ควัน

36ปี แห่งการต่อสู้และความภูมิใจ ช่วยคนไทยปอดไร้ควัน

คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย เตรียมขึ้นภาษี

คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย เตรียมขึ้นภาษี

ข่าวสั้นรอบโลก เพื่อสุขภาพ

ข่าวสั้นรอบโลก เพื่อสุขภาพ

จดหมายเปิดผนึก ขอบคุณรัฐบาลที่คงนโยบายห้ามบุหรี่ไฟฟ้า

จดหมายเปิดผนึก ขอบคุณรัฐบาลที่คงนโยบายห้ามบุหรี่ไฟฟ้า_Page_1

เครือข่ายยาสูบไทยคว่ำบาตรประชุมมูลนิธิรับทุนบริษัทบุหรี่

เครือข่ายยาสูบไทยคว่ำบาตรประชุมมูลนิธิรับทุนบริษัทบุหรี่

ผมให้สัมภาษณ์ไทยรัฐ กรณีอาการเลือดออกในปอดของคุณ น้ำตาลเดอะสตาร์ ผมมีความเห็นว่า อาการเลือดออกในปอดมีสาเหตุได้ดังนี้ครับ

ผมให้สัมภาษณ์ไทยรัฐ กรณีอาการเลือดออกในปอดของคุณ น้ำตาลเดอะสตาร์ ผมมีความเห็นว่า อาการเลือดออกในปอดมีสาเหตุได้ดังนี้ครับ

ยัดไส้บุหรี่ไฟฟ้า

ยัดไส้บุหรี่ไฟฟ้า

ASH Daily news (ข่าวประจำวัน)

Press Release

Press Release