สื่อสนับสนุน พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

โลโก้

โปสเตอร์

 

Roll up

 

พัด

 

 

สติ๊กเกอร์