ซองบุหรี่แบบเรียบ

 

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม : https://ddc.moph.go.th/th/site/office_newsview/view/6748