ข้อมูลบุหรี่กับสุขภาพสำหรับพระสงฆ์เพื่อเผยแพร่แก่ญาติโยม

ข้อมูลบุหรี่กับสุขภาพสำหรับพระสงฆ์เพื่อเผยแพร่แก่ญาติโยม

มะเร็งกับบุหรี่

มะเร็งกับบุหรี่

บทความพิเศษ บุหรี่ต้นเหตุมะเร็งตับไตไส้พุง

บทความพิเศษ บุหรี่ต้นเหตุมะเร็งตับไตไส้พุง

ถุงลมปอดพอง

ถุงลมปอดพอง

บุหรี่เป็นอันตรายกับสุขภาพ

บุหรี่เป็นอันตรายกับสุขภาพ

การเสียชีวิตของคนไทยต่อปีจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

การเสียชีวิตของคนไทยต่อปีจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การเสียชีวิตของหญิงชายจากโรคที่เกิดจากบุหรี่

มีโรคประจำตัว ยิ่งต้องเลิกบุหรี่

บุหรี่จะทำให้โรคประจำตัวรักษายากขึ้น เกิดโรคแทรกซ้อนมากขึ้น และมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคที่เป็นมากขึ้น

ความดันโลหิตสูง ต้องเลิกบุหรี่

เมื่อคุณเป็นความดันโลหิตสูง เป้าหมายสูงสุดคือการปฏิบัติตัวและการกินยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อคุมความดันให้ใกล้ระดับปกติมากที่สุด เพื่อป้องกันและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน เมื่อคุณสูบบุหรี่จะเกิดอะไรขึ้น

บารากู่ ฮุคก้า ชิบาร์

บารากู่ ฮุคก้า ชิบาร์