คำถามจากผู้ลงทะเบียน

คำถามจากผู้ลงทะเบียน

บุคลากรสุขภาพ/อสม.กับการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพระดับชุมชน

บุคลากรสุขภาพ/อสม.กับการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพระดับชุมชน

การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ 5A กับบทบาทของเทคนิคการแพทย์

การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ 5A กับบทบาทของเทคนิคการแพทย์

การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ : 5A กับบทบาทของพยาบาลวิสัญญี

การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ : 5A กับบทบาทของพยาบาลวิสัญญี

ถอดบทเรียน อสม. ปี 60-61

ถอดบทเรียน อสม. ปี 60-61

หนังสือไขข้อข้องใจที่คนสูบบุหรี่ถามบ่อยที่สุด

หนังสือไขข้อข้องใจที่คนสูบบุหรี่ถามบ่อยที่สุด

คู่มือ 1 อสม. ช่วย 1 คนเลิกยาสูบ

คู่มือ 1 อสม. ช่วย 1 คนเลิกยาสูบ