ซองบุหรี่แบบเรียบ

ซองบุหรี่แบบเรียบ

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2560 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2560 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับสมบูรณ์

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับสมบูรณ์

ซองบุหรี่แบบเรียบตามข้อเท็จจริง

ซองบุหรี่แบบเรียบตามข้อเท็จจริง

เสียงจากประชาชน

เสียงจากประชาชน

ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่

ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่

สมุดปกขาวข้อเท็จจริง และความจำเป็น ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

สมุดปกขาวข้อเท็จจริง และความจำเป็น ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แบบฟอร์มลงรายชื่อสนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

แบบฟอร์มลงรายชื่อสนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

สื่อสนับสนุน พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

สื่อสนับสนุน พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

Info Graphic สนับสนุน พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

Info Graphic สนับสนุน พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

Press Release

Press Release

VDO เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

VDO เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

สปอร์ตวิทยุ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

สปอร์ตวิทยุ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

ช่องทางการสนับสนุน พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

ช่องทางการสนับสนุน พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่