คำพูดคนดัง

คำพูดคนดัง

อาลัยท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

อาลัยท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ตัวช่วยเลิกบุหรี่

ตัวช่วยเลิกบุหรี่

ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ประเทศต่าง ๆ

ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ประเทศต่าง ๆ

เลิกบุหรี่เพื่อแม่

เลิกบุหรี่เพื่อแม่

ปฏิญญากรุงเทพฯ

ปฏิญญากรุงเทพฯ ขอให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่งผ่านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

บทบรรณาธิการ วารสารสมาร์ท ฉบับที่ 196 ประจำเดือนกรกฎาคม 2016

บทบรรณาธิการ วารสารสมาร์ท ฉบับที่ 196 ประจำเดือนกรกฎาคม 2016

บทความ ถึงเวลาแพทย์ แสดงบทบาทผู้นำในการรักษาโรคเสพติดบุหรี่ - วารสารคลินิก ฉบับ พ.ค.2559

บทความ ถึงเวลาแพทย์ แสดงบทบาทผู้นำในการรักษาโรคเสพติดบุหรี่ - วารสารคลินิก ฉบับ พ.ค.2559

จดหมายเปิดผนึกถึง อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และ ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

จดหมายเปิดผนึกถึง อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และ ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับบุหรี่

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับบุหรี่

อาลัยหลวงพ่อคูณ

อาลัยหลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ

ชัยราชวัตร

ชัยราชวัตร