อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทบุหรี่ต่างประเทศ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภา