มีนักวิชาการไทยหลายคนสนับสนุนการสุบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ธรรมดา