ทำไมสนามบินเสียมเรียบจึงมีป้ายแจ้งว่า ให้นำบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น