นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกับนิโคตินในหมากฝรั่ง ที่ใช้รักษาการเลิกสูบบุหรี่ ทำไมเมืองไทยห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า แต่ให้ขายหมากฝรั่งนิโคตินได้