ในมาตรการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ทั้งหมด บริษัทบุหรี่กลัวเรื่องไหนมากที่สุด