อาจารย์ครับ มีคำเตือนซองบุหรี่ที่ว่า สูบบุหรี่ทำให้ตาบอด มีที่มาอย่างไรครับ?