ทำไม! ยังมีคุณหมอหลายคน ทั้งๆ ที่รู้ว่าสูบบุหรี่อันตรายมาก ทำไมเขาจึงไม่เลิกสูบคะ