การป้องกันบริษัทบุหรี่แทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบ

การป้องกันบริษัทบุหรี่แทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบ

ธุรกิจกับการคืนกำไรสู่สังคม

ธุรกิจกับการคืนกำไรสู่สังคม

Global Situation on Smoking in Woman

Global Situation on Smoking in Woman

ควันบุหรี่มือสอง เรื่องใกล้ตัว

ควันบุหรี่มือสอง เรื่องใกล้ตัว

ขอบคุณที่ศิริราชจะปลอดบุหรี่

ขอบคุณที่ศิริราชจะปลอดบุหรี่

คนเขมรก็ปฏิเสธยาสูบ

คนเขมรก็ปฏิเสธยาสูบ

ควบคุมสินค้าสุรา รัฐได้สังคมได้

ควบคุมสินค้าสุรา รัฐได้สังคมได้

ประโยชน์ต่อสุขภาพของการหยุดบุหรี่

ประโยชน์ต่อสุขภาพของการหยุดบุหรี่

ควันบุหรี่มือสองทำให้เกิดมะเร็งเต้านม

ควันบุหรี่มือสองทำให้เกิดมะเร็งเต้านม

บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย

บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย

บทสรุปรายงานของธนาคารโลก

บทสรุปรายงานของธนาคารโลก

บทพิสูจน์ความจริงใจของธุรกิจยาสูบ

บทพิสูจน์ความจริงใจของธุรกิจยาสูบ

สังคมของคุณปลอดบุหรี่หรือยัง

สังคมของคุณปลอดบุหรี่หรือยัง

นำบทเรียนจากการควบคุมบุหรี่มาควบคุมเหล้า

นำบทเรียนจากการควบคุมบุหรี่มาควบคุมเหล้า

นโยบายด้านสาธารณสุขที่อยากเห็น

นโยบายด้านสาธารณสุขที่อยากเห็น

ทำไมจึงต้องบ้านปลอดบุหรี่

ทำไมจึงต้องบ้านปลอดบุหรี่

สู่เป้าหมาย บ้าน ที่ทำงานและสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่

สู่เป้าหมาย บ้าน ที่ทำงานและสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่

การทำให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องประสบการณ์ของวิคเฮลท์

การทำให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องประสบการณ์ของวิคเฮลท์

จำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่

จำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่

เราจะเอาเงินที่ไหนมารักษามะเร็งปอด

เราจะเอาเงินที่ไหนมารักษามะเร็งปอด