อุดมการณ์ที่หยัดยืนของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

รับรางวัล Dr LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health

เปิดเผยถึง​ กลยุทธ์​ 12 ข้อ​ ที่เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า​ บิดเบือนข้อเท็จจริง​ในการส่งเสริมการสูบ​บุหรี่​ไฟฟ้า

สไลด์​การนำเสนอของศาสตราจารย์​ไซมอน​ แชปแมน​ คณะ​สาธารณสุข​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ซิดนีย์ เปิดเผยถึง​ กลยุทธ์​ 12 ข้อ​ ที่เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า​ บิดเบือนข้อเท็จจริง​ในการส่งเสริมการสูบ​บุหรี่​ไฟฟ้า

ประวัติการเกิด APACT เครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่เอเซียแปซิฟิก

ประวัติการเกิด APACT เครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่เอเซียแปซิฟิก

กว่า 100 เหตุผล

กว่า 100 เหตุผล

ความสําคัญของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่

ความสําคัญของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่

กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ

กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 28 สิงหาคม 2563

พิษภัยยาสูบต่อสุขภาพ บุหรี่มือสอง บุหรี่มือสาม

พิษภัยยาสูบต่อสุขภาพ บุหรี่มือสอง บุหรี่มือสาม - 310763

ประวัติการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

ประวัติการควบคุมยาสูบของประเทศไทย - 260663

เส้นทางสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ ชนะหลายศึก แต่หนทางยังอีกยาวไกล

เส้นทางสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ ชนะหลายศึก แต่หนทางยังอีกยาวไกล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานควบคุมยาสูบในพื้นที่ กทม - 5 เม.ย.62

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานควบคุมยาสูบในพื้นที่ กทม - 5 เม.ย.62

ความสำคัญของการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด

ความสำคัญของการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด

ทำไมต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ - 13 ก.ค.60

ทำไมต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ - 13 ก.ค.60

เหลียวหลัง แลหน้า การควบคุมยาสูบในประเทศไทย

เหลียวหลัง แลหน้า การควบคุมยาสูบในประเทศไทย

บทความ เพาเวอร์พอยต์ 2557

บทความ เพาเวอร์พอยต์ 2557

ความไม่รับผิดชอบของบริษัทบุหรี่

ความไม่รับผิดชอบของบริษัทบุหรี่

การควบคุมยาสูบในประเทศไทย

การควบคุมยาสูบในประเทศไทย

การแทรกแซงการควบคุมยาสูบโดยอุตสาหกรรมยาสูบ

การแทรกแซงการควบคุมยาสูบโดยอุตสาหกรรมยาสูบ

ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่พฤติกรรม

ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่พฤติกรรม

สถานการณ์การสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองของคนไทย

สถานการณ์การสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองของคนไทย

สุขภาวะสู่อุมมะฮ์ (ประชาชาติ) ที่เข้มแข็ง

สุขภาวะสู่อุมมะฮ์ (ประชาชาติ) ที่เข้มแข็ง