เสวนา “Gen Z Gen Strong ไม่สูบ ไกลเกินฝันหรือเปล่า ?”

งาน 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชูเป้าหมายเน้นรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จัดเสวนา  “Gen Z Gen Strong ไม่สูบ ไกลเกินฝันหรือเปล่า ?”  โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.กิตติ กันภัย  นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร  นางสาววิชดา  นฤวรพัฒน์   นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก  นางสาวณัฐชยา นิ่มสมุทร (น้องมะเฟือง Net idol)  และนายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์  ประธานสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ  จัดเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ