สัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ 15 สิงหาคม 2559

วันนี้ (15 สิงหาคม 2559)  ผอ.ดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชน  เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ     ร่วมด้วย ผอ.ชัยวัฒน์  บุญชวลิต  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) และ ผอ.วันวิภา  แพงแก้ว  ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  โดยมี ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และคุณแสงเดือน  สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รวมทั้งเครือข่ายวิทยุชุมชน กว่า 40 คน จากจังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  อำนาจเจริญ  มุกดาหาร  และนครพนม  เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่  รวมถึงเผยแพร่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้าง Generation Z ปลอดบุหรี่  เพื่อปกป้องเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ทดลองสูบบุหรี่   ในวันที่ 15-16  สิงหาคม  2559  ณ  โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี