การประชุมปฏิบัติการ การควบคุมยาสูบ ให้แก่มหาวิทยาลัยสาธารณสุข กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ นางสาวบังอร ฤทธิภักดี รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการ การควบคุมยาสูบ ให้แก่มหาวิทยาลัยสาธารณสุข กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม ที่ผ่านมา