ติดตามความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

นพ.วันชาติ  ศุภจัตุรัส และ พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล ผู้แทนสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นำคณะเข้าพบพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปรึกษาการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและฝากติดตามความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ห้องรับรองกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา