ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 22 มิถุนายน 2559

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง และหอประชุมอำเภอกระสัง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง อ.กระสัง จ. นำโดย ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ และ นางอารีย์  ชูกลาง ผู้ประสานงานหลักอำเภอ จัดดำเนินการประชุมถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยมี อสม. เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนจากหน่วยงาน PCU.  รพ.กระสัง และจาก รพ.สต. 6 แห่ง รวมทั้งหมด 315 คน

                มีการแบ่งกลุ่ม อสม. นำโดยเจ้าหน้าที่ รพ. และรพ.สต. ต่างร่วมระดมความคิด และเล่าประสบการณ์การดำเนินงานช่วยให้คนเลิกบุหรี่ที่ผ่านมา เทคนิควิธีการช่วยให้คนเลิกบุหรี่ ใช้คำขวัญชักชวนเลิกบุหรี่ จาก อสม. นางยงค์ ยาประโคน ม.13 บ้านสำโรง ต.กระสัง ชวนสามีว่า “ชีวิตจะสุขสันต์เพราะควันบุหรี่ ชีวิตจะเป็นผีเพราะบุหรี่มวนเดียว”  และการรณรงค์ในชุมชน อาทิเช่น การติดป้ายบ้านปลอดบุหรี่ ร้านค้าปลอดบุหรี่ และการเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ชาวบ้านให้ความร่วมมือดี แต่สำหรับคนที่สูบบุหรี่ เขาก็บอกว่าตนเองไม่ใช่คนบ้านะ จะให้เลิกบุหรี่วันนี้พรุ่งนี้เลย อสม.ได้ฟังแล้วก็เฉยและเดินหน้าเชิญชวนให้เลิกบุหรี่ต่อไป