ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 21 มิถุนายน 2559 ณ

 

 

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นำโดย ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ และ นางสาวรษา  รวิสานนท์ ผู้ประสานงานหลักอำเภอ จัดดำเนินการประชุมถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยมี อสม. เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนรอบเช้า จำนวน 86 คน

                มีการแบ่งกลุ่ม อสม. นำโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต่างร่วมระดมความคิด และเล่าประสบการณ์การดำเนินงานช่วยให้คนเลิกบุหรี่ที่ผ่านมา ในครั้งนี้มี อสม. ที่ชักชวนสามีเลิกสูบบุหรี่ อสม.นางประไพ  ทองพุย จากรพ.สต.บ้านฝาย มีปัญหาบอกสามีที่สูบบุหรี่ไม่ค่อยได้ เลยไม่ได้ตามหลังคาเรือนอื่น เพราะจะถูกบอกย้อนกลับว่าให้สามีเลิกให้ได้ก่อน ดูแล 18 หลังคาเรือน มีคนสูบอยู่ 5 คน ตอนนี้ทำงานได้เต็มที่เพราะสามีเลิกบุหรี่แล้ว ช่วงที่สามีเลิกบุหรี่ มีอาการเหนื่อย สั่น บางครั้งร้องเสียงดังลั่น เหมือนลงแดง บอกสามีให้อดทน สู้ๆ เมื่อให้เขียนรายงานทำไมถึงเลิกได้ สามีบอกรำคาญเมีย ลูกชายก็บอกว่าจะไม่สูบบุหรี่เหมือนพ่อ แต่ก่อนกลิ่นตัวแรง ตอนนี้เข้าใกล้กลิ่นตัวหอมแล้ว สามีเลิกได้ 2 แล้ว อสม.ดีใจมาก บอกสามีถ้าเลิกบุหรี่จะซื้อเสื้อให้สัก 10 ตัว ตอนนี้ไม่มีตังค์ซื้อให้แล้ว นึกว่ามีจะเลิกไม่ได้ หมอแดง (เจ้าหน้าที่ รพ.สต.) เอาเสื้อให้ ใส่แล้วโก้