ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 20 มิถุนายน 2559

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นำโดย ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ และ นางณัฐยาณีย์  ยุทธยง ผู้ประสานงานหลักอำเภอ จัดดำเนินการประชุมถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยมี อสม. เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน จำนวน 41 คน

                มีการแบ่งกลุ่ม อสม. นำโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต่างร่วมระดมความคิด และเล่าประสบการณ์การดำเนินงานช่วยให้คนเลิกบุหรี่ที่ผ่านมา ในครั้งนี้มี อสม. ที่สูบบุหรี่และเลิกได้คือ นายฉลอง  คำสิงห์ ได้รับคำแนะนำจากอสม.ที่อยู่ข้างบ้าน บอกให้เลิกเพราะมีอาการไอมาก จึงตัดสินใจลองลดสูบ และหยุดมาเรื่อย ๆ จนทุกวันนี้เลิกได้แล้ว 5 เดือน