ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. 17 มิถุนายน 2559

             

 

  วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ นำโดย ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ และ นางบัวทอง  สถาน ผู้ประสานงานหลักอำเภอ จัดดำเนินการประชุมถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยมี อสม. เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน จำนวน 53 คน

                มีการแบ่งกลุ่ม อสม. นำโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต่างร่วมระดมความคิด และเล่าประสบการณ์การดำเนินงานช่วยให้คนเลิกบุหรี่ที่ผ่านมา ในครั้งนี้มี อสม. นางสำชี  เจริญชีพ ม.8 บ้านท่าขาม ต.บ้านยาง บอกเล่าประสบการณ์ช่วยให้คนเลิกบุหรี่ในครอบครัว โดยบอกสามีใช้วิธีขู่หากไม่เลิกจะให้นอนนอกมุ้ง บอกว่า “เฒ่าสูบยาคือเหม็นแท้ เมื่อใด๋สิเลิก ตัวเองเซาเมื่อใด๋บอกข่อย เมื่อนี้เจ้าบ่เซานอนนอกมุ้งเด้ ตอนนี้เขาเลิกได้แล้วจ้า”