เดินสายพบพี่ ๆ สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการ GenZ GenStrong ไม่สูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 ที่จะถึงนี้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ น้อง ๆ ตัวแทนเยาวชน นายมณฑล กิจวิทยาพงศ นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง จากเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร และ น้องมิ้ว นางสาวกานติมา ประเสริฐ รองอันดับ 2 มิสทีน ไทยแลนด์ 2015 น้องน้ำหวาน นางสาวชวนันท์ เลิศปัญญาพร รองอันดับ 1 มิสทีน ไทยแลนด์ 2014 บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ร่วม เดินสายพบพี่ ๆ สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการ GenZ GenStrong ไม่สูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 ที่จะถึงนี้