7 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รพ.สต.หนองบัวพรม ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ งานบุญบั้งไฟร่วมใจรณรงค์ทำบ้านปลอดบุหรี่

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รพ.สต.หนองบัวพรม  ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ งานบุญบั้งไฟร่วมใจรณรงค์ทำบ้านปลอดบุหรี่ ขึ้น ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยบูรณาการงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับประเพณีงานบุญบั้งไฟประจำปีของชุมชน สถานที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ จัดเดินขบวนรณรงค์รอบหมู่บ้าน  มีผู้เข้าร่วม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ถือป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ที่คนในชุมชนร่วมกันคิดและแต่งข้อความขึ้นมาเอง ดังนี้ 1.บุญบั้งไฟนี้ดี บ่มีคนสูบยา ฝนกะเทลงมา เทลงมา 2. เซาสูบยาสะเปี่ยง คนข้างเคียงแห่บั้งไฟเผิ่นเหม็นขิว 3. อยากเป็นคนทันสมัยต้องเซาสูบยา 4. เลิกบ่ยากดอกยาสูบน่ะ แค่อ้าปากก็เฮี่ยแล้ว