ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ของThai NCD Alliance

 

วันนี้ (7 เมษายน 2559)  ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)  ของThai NCD Alliance  ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนป้องกันและควบคุมโรค NCDs กับ Thai NCD Alliance    ทั้งนี้มีผู้ร่วมลงนามจาก ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี  นิธิยานนท์  ประธาน Thai NCD Alliance   ผู้แทนสมาคมวิชาชีพสุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาสังคม  โดยมี นายแพทย์แดเนียล  เอ เคอร์เทสซ์ ผู้แทน WHO, นายแพทย์ยงยศ  ธรรมาวุฒิ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และนายแพทย์ดนัย  ธีวันดา  รองอธิบดีกรมอนามัย  ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดี  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานค