ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 18 มีนาคม 2559

   ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการบ้านปลอดบุหรี่  โดยมี ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ และนางวราภรณ์ สระประทุม ร่วมติดตามให้กำลังใจ  โดยในรอบเช้าเป็นพื้นที่ ม.5 บ้านหนองเบน  ต.หนองคอนไทย โดยได้พบกับ นางสาววันทิวา  มาลัยคำ นวก.สาธารณสุข รพ.สต.หนองบัวพรม และนายทองสุข  พรประทุม ผู้ใหญ่บ้าน   อสม. และประชาชน มาร่วมต้อนรับ  พร้อมรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งนี้ได้เข้าพบบ้านต้นแบบเลิกบุหรี่ได้ คือ นายประสิทธิ์  ใจประนม บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ได้ โดยสาเหตุของการเลิกมาจากสุขภาพของตนเอง หมอจึงแนะนำให้เลิกบุหรี่ จึงตัดสินใจเลิกด้วยตนเอง โดยมี อสม. และครอบครัวติดตามให้กำลังใจ จึงทำให้เลิกบุหรี่ได้

                ในรอบบ่าย เป็นพื้นที่ ม.12 บ้านโนนกลาง  ต.ผักปัง ได้พบกับ นายสมัย  ช่วยเดช ผู้ใหญ่บ้าน  และ อสม. ซึ่งในครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้าน ได้เล่าประสบการณ์การเลิกบุหรี่ของตนเอง โดยใช้วิธีการหยอดกระปุกออมสินทุกครั้งที่สูบบุหรี่ ซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เมื่อไปตามสถานที่ต่างๆ ได้พบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ ก็ไปแอบสูบที่อื่น พอไปนั่งรถลูกสาวก็ไม่ชอบ บอกว่ามีกลิ่นเหม็น จึงทำให้รู้สึกว่า คนสูบบุหรี่ดูเหมือนเป็นคนน่ารังเกียจ จึงตัดสินใจเลิกบุหรี่นับตั้งแต่นั้นมา เมื่อกลับมาถึงบ้าน ทุกครั้งที่รู้สึกอยากสูบบุหรี่ ก็เอาเงินหยอดกระปุกตามราคาบุหรี่ พอเลิกได้แล้วทุบกระปุกออกมาดูได้เงินจากการหยอดเป็นหมื่นบาท จึงทำให้ทุกวันนี้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจที่เลิกบุหรี่ได้ ไม่ต้องเผาเงินไปกับการสูบบุหรี่อีกต่อไป