ถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 17 มีนาคม 2559

   วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเขียว  อ.ภูเขียว   จ.ชัยภูมิ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ และนางวราภรณ์ สระประทุม  เป็นผู้ดำเนินรายการถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ในรอบเช้า เป็น อสม. จาก 5 ตำบล คือ ตำบลโอโล ตำบลหนองคอนไทย ตำบลบ้านดอน ตำบลหนองตูมและ ตำบลธาตุทอง  จำนวน 48 คน ซึ่ง อสม.ได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ในการทำงานในชุมชนกับภารกิจที่ต้องทำเป็นงานประจำกับการทำบ้านตัวเองให้ปลอดบุหรี่ช่วยให้คนในบ้านของตัวเองเลิกบุหรี่ได้ เช่น นางพยอม สินคุ้ม อสม. หมู่ 5 บ้านโนนเสลา  ได้เล่าถึงการพยายามช่วยให้สามีตัวเองเลิกบุหรี่ เธอบอกว่ายอมทำทุกอย่างให้กับสามี เพื่อที่จะให้เขาเลิกบุหรี่ได้ มารยาหญิงกี่เล่มเกวียนเธองัดขึ้นมาใช้กับสามีจนเขาสามารถเลิกได้ น้ำเสียงพร้อมรอยยิ้มที่เธอเล่าให้เพื่อน อสม.ฟังเปี่ยมไปด้วยความสุขจริงๆ ใครยังไม่เลิกบุหรี่ ก็เลิกเถอะเพื่อคนที่คุณรัก และรักคุณ  

และในรอบบ่าย เป็นการถอดบทเรียนของ อสม. จาก 2 ตำบล คือ ตำบลผักปัง และ ตำบลกวางโจน จำนวน   45 คน  ในครั้งนี้ อสม.ได้ร่วมกันแบ่งบันการทำงานช่วยคนให้เลิกบุหรี่ในชุมชนด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุขกับการช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้ ทำให้คนในชุมชนของตัวเองมีสุขภาพดีขึ้น ถึงแม้บางคนจะยังไม่สามารถช่วยให้ใครเลิกได้แต่ก็ไม่เคยท้อกับคำที่เจอคนสูบบุหรี่ตอบกลับด้วยคำที่ว่า ไม่เลิกหรอก ลงทุนมาเยอะ  หรือ ตัวฉัน สุขภาพฉัน เงินฉัน  แต่ด้วยความพยายามและอดทนของเหล่า อสม.ทำให้คนเหล่านี้ยอมที่จะเลิก หรือ ลดลง และไม่สูบหรี่ในบ้านให้คนในครอบครัวได้รับควันบุหรี่ด้วย ซึ่ง อสม.จึงภาคภูมิใจในการทำงานของพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยความสุข  พวกเราก็แอบยิ้มไปกับพวกเขาด้วยใช่ไหมล่ะ