โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 16 มีนาคม 2559

   วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเขียว  อ.ภูเขียว   จ.ชัยภูมิ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ และนางวราภรณ์ สระประทุม  เป็นผู้ดำเนินรายการถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ในรอบเช้า เป็นเจ้าหน้าที่ รพ.สต. / PCU. จาก 9 แห่ง  ทุกแห่งใช้โครงสร้าง 5A ถนนปชต ในการช่วยให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่และส่งต่อให้ อสม. ติดตาม  พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับอสม.ในการทำงานด้วย

และในรอบบ่าย เป็นการถอดบทเรียนของผู้นำชุมชน กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  จาก  8  ตำบล จำนวน   30  คน ครั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดี  นายภูมินทร์ชัย  วังศรีวรมัน ปลัดอาวุโสอำเภอภูเขียว  นายฤกษ์ชัย  โชคเหมาะ ปลัดปกครองอำเภอภูเขียว  และนายแพทย์สุภาพ สำราญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียว   ให้เกียรติมาพบปะและให้กำลังใจกับผู้นำ ซึ่ง ท่านปลัดอาวุโสได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเลิกบุหรี่ให้กับเหล่าท่านผู้นำฟังด้วย ตัวท่านเองเลิกบุหรี่ได้มาเป็นเวลา 10 ปี พร้อมกับทิ้งท้ายนโยบายไว้ให้กับท่านผู้นำทั้งหลายว่า  การที่เราจะเป็นแกนนำต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนให้เห็นก่อน นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวยังได้ประกาศจะดำเนินการให้โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% นอกจากจะจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลแล้ว ยังจะทำให้บุคลากรในโรงพยาบาลไม่มีคนสูบบุหรี่ด้วย ซึ่งทางผู้นำก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวการทำงานในบริบทบทบาทการเป็นผู้ในการช่วยคนให้เลิกบุหรี่และการสนับสนุนให้ความร่วมมือกับเหล่า อสม. ด้วย อำเภอภูเขียวกับการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่  100%  อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน