โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 15 มีนาคม 2559

   วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ และนางสาวรษา  รวิสานนท์  เป็นผู้ดำเนินรายการถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ในรอบเช้า เป็นผู้นำชุมชนและ อสม. จำนวน  68 คน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำบ้านปลอดบุหรี่และชักชวนคนในหมู่บ้านให้เลิกบุหรี่  ในครั้งนี้มี อสม. นายสิงห์ อ้อมนอก อสม. หมู่ 7 บ้านหนองบัวบานเย็น ต.ศรีสำราญ ออกมาเล่าประสบการณ์การช่วยให้คนเลิกบุหรี่ร่วมกับ อสม.ในชุมชน 8 คน ช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้จำนวนรวม 23 คน

และในรอบบ่าย เป็นการถอดบทเรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / PCU. จาก 9 แห่ง ทุกแห่งใช้โครงสร้าง 5A ถนนปชต ในการช่วยให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่และส่งต่อให้ อสม. ติดตาม