GenZภูเก็ต ขยายเครือข่ายแกนนำเยาวชนไม่สูบบุหรี่ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

Gen Z ภูเก็ต ขยายเครือข่ายแกนนำเยาวชนไม่สูบบุหรี่

จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

วันนี้ ( 3 ตุลาคม 2563 ) แกนนำเยาวชน GenZ ภูเก็ต รุ่นที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน GenZ ภูเก็ตปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

เพื่อให้แกนนำเยาวชน Gen Z ภูเก็ต ได้คิดกระบวนการ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ด้วยตัวเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านควบคุมยาสูบในจังหวัดภูเก็ตโดยแกนนำเยาวชนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายจุมพล แซ่ซุ่น ประธานสภาเด็กและเยาวชน อ.เมืองภูเก็ต GenZ รุ่นที่ 1 กล่าวว่า การอบรมแกนนำเยาวชน GenZ ภูเก็ตปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 2 นี้ พวกผมคาดหวังว่าจะสามารถขยายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน GenZ Gen Strong รุ่นที่ 2 ในจังหวัดภูเก็ตได้ เพื่อจะได้มาร่วมกันทำงานด้านรณรงค์มาสูบบุหรี่ในจังหวัดภูเก็ต โดยกระบวนการอบรมเราเน้นการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ คิดและออกแบบกิจกรรมเองโดย GenZ เพื่อ GenZ และมีความรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นนักสูบหน้าใหม่ และมีความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พศ.2560 ซึ่งสามารถที่จะไปรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงาน และสถานที่ราชการ หรือแหล่งชุมชนในภูเก็ตไม่มีคนสูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

นายจุมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครั้งนี้ยังเป็นการขยายเครือข่ายแกนนำ GenZ ภูเก็ต ที่ทำงานขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ใน 3 อำเภอหลักของ จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง โดยในครั้งนี้มี แกนนำเยาวชน GenZ Gen Strong จากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน จาก 5 โรงเรียน และ สภาเด็กและเยาวชน 2 พื้นที่ ได้แก่ ตัวแทนจาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมด้วย เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต และ เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน อำเภอถลาง

และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลาย ๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้, และท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, พี่ ๆ สื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ตที่มาร่วมงาน ที่สำคัญ ขอขอบคุณมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และพี่ ๆ สื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และการอบรมในวันนี้เช่นกัน

ด้านนางสาวชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้ดูแลโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ได้จัดทำโครงการ “Gen Z Gen STRONG : ไม่สูบ” โดยมุ่งเน้นป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เริ่มสูบ ซึ่งถ้าหากเรารณรงค์และป้องกันเด็กไทยจากการเสพติดบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Z คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 - 2552 หรือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 7-20 ปี ในปี พ.ศ. 2559 ก็จะสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลงได้ ซึ่งต้องระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วนให้ร่วมกันในเรื่องนี้ การเป็น Gen Z Gen Strong ต้องรู้ให้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ บริษัทบุหรี่กำลังไล่ล่าเยาวชนให้มาเป็นลูกค้า ด้วยกลยุทธ์หลอกล่อต่างๆ นาๆ ที่สำคัญคือบุหรี่ไฟฟ้า หลอกว่าเท่ แต่อันตรายมีมาก ซึ่งเยาวชนคือ เป้าหมายและลูกค้าคนสำคัญมาทดแทนลูกค้าเก่า ที่กำลังทยอยเป็นโรคและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้น คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของอุตสาหกรรมบุหรี่ ขณะนี้มีเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี ติดบุหรี่แล้ว ถึง 1,671,194 คน หากเรายังคงปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาเป็นทาสของบุหรี่ เขาก็จะตกเป็นทาสไปตลอดชีวิต เพราะบุหรี่มีอำนาจเสพติดสูงมาก

นางสาวชวาลา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 จังหวัดภูเก็ตมีประชากรทั้งหมด 448,537 คน เป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 364,539 คน สูบบุหรี่ทั้งหมด 83,998 คน แบ่งเป็น สูบประจำ 76,739 คน สูบนาน ๆ ครั้ง 7,259 คน และอัตราการสูบบุหรี่ คิดเป็น 18.7 % ดังนั้น การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การปกป้อง GenZ จากการสูบบุหรี่ของจังหวัดภูเก็ตจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้อัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดภูเก็ตลดลงได้ ตนจึงอยากวิงวอน และเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง ทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ของแกนนำเยาวชน GenZภูเก็ต ในการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

ศูนข์ข่าวออนไลน์